Up
 
 

Droższy gaz, ale niewiele

W piątek, 17 października br. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

Przedsiębiorstwo domagało się podwyżki w wysokości 24,20% (17,37% na rachunku odbiorcy końcowego). Prezes URE zgodził się na podwyżkę, ale znacznie mniejszą – w wysokości 7,9% (na rachunku odbiorcy).

PGNiG odczuwa obecnie skutki wysokich wzrostów cen ropy naftowej, z którymi mieliśmy do czynienia od początku roku. W lipcu ceny ropy osiągnęły nie notowaną w historii wysokość 147 dolarów za baryłkę. Z drugiej strony osłabia się kurs złotówki względem dolara, a PGNIG płaci za importowany gaz w tej walucie. To dwa główne powody, dla których Prezes URE zatwierdził wniosek przedsiębiorstwa.
 
Dla odbiorców zużywających gaz na potrzeby przygotowania posiłków (średnio rocznie ok.126 m3) oznacza to wzrost płatności o 1.05 zł netto miesięcznie (4,5%). Odbiorcy zużywający gaz na potrzeby przygotowania posiłków i podgrzania wody (rocznie ok.545 m3) zapłacą 4.54 zł więcej miesięcznie (5,8%). Rachunki odbiorców zużywających gaz na potrzeby przygotowania posiłków, podgrzania wody i ogrzania mieszkania wzrosną o 20,79 zł miesięcznie (6,8%).
 
12 sierpnia br. PGNiG wystąpiło z wnioskiem o podwyżkę w wysokości 24,20%. Gdyby taka wysokość została zaakceptowana oznaczałoby to, że odbiorcy zużywający gaz na potrzeby przygotowania posiłków, podgrzania wody i ogrzania mieszkania zapłaciliby 45,20 złotych miesięcznie więcej. Prezes URE po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zgodził się na podwyżkę, która dla odbiorcy końcowego oznacza wzrost opłat na rachunku o 7,9%. W ocenie Prezesa URE podwyżka taka zapewni przedsiębiorstwu pokrycie uzasadnionych kosztów jego działalności.
 
W bieżącym roku większość państw europejskich zdecydowało się na podwyżki cen gazu znacznie wyższe niż w Polsce. Litwini, którzy jeszcze w grudniu 2007 roku płacili 673 lity za m3 gazu dziś płacą dwukrotnie więcej - 1293 lity (cena za gaz, bez opłat za przesył i dystrybucję). Brytyjczycy wprowadzili tylko w II kwartale podwyżki w wysokości 26 i 29%, Węgrzy – 34,1%, a Słowacy 19,8%. Podwyżki cen gazu w Polsce w 2008 roku należą do najniższych w Europie – stwierdził dr Mariusz Swora, Prezes URE. Wprowadzona podwyżka jest wynikiem kompromisu pomiędzy potrzebami przedsiębiorstwa a interesem odbiorców końcowych. Zależy nam na tym, aby PGNiG mógł się stabilnie rozwijać oraz na tym, by odbiorcy płacili rozsądne ceny za gaz – dodał Prezes Swora.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.10.2008
Tagi: