Up
 
 

Współczesne Problemy Prawa Energetycznego. Bezpieczeństwo. Konkurencja. Ochrona Środowiska.

Energetyka jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki. W tematyce obejmującej bezpieczeństwo, konkurencję i ochronę środowiska skupia się wszystko to, co istotne z punktu widzenia rozwoju polskiej i europejskiej energetyki – stwierdził Mariusz Swora, Prezes URE otwierając w poniedziałek, 20 października konferencję naukową na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 Dr Mariusz Swora wziął także udział w panelu poświęconym prawnym ramom funkcjonowania i rozwoju rynku energetycznego.Szef UREdokonał oceny ustawy Prawo energetyczne. Jego zdaniem ustawa jest niedostosowana do aktualnego stanu rozwoju rynku. Prezes Swora zwrócił szczególną uwagę na przepisy warunkujące pozycję prawną Regulatora. Przepisy prawa powinny regulować gwarancje formalnej niezależności Prezesa URE, powinny też zapewnić mu zestaw narzędzi regulacyjnych adekwatnych do stanu rozwoju rynku – stwierdził Swora.

 
W swoim wystąpieniu Prezes URE przedstawił krótko wyniki prac grupy roboczej, która przygotowała zestaw przepisów prawa regulujących kompetencje oraz pozycję ustrojową regulatora rynku energii. Zgodnie z propozycjami Regulatora, jeżeli Prezes URE ustali, że przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa energetyczne podejmują działania zagrażające konkurencji lub bezpieczeństwu dostarczania energii elektrycznej, będzie mógł nałożyć na takie przedsiębiorstwa, w drodze decyzji, jeden lub więcej obowiązków regulacyjnych, warunki ich wykonywania i termin obowiązywania. Propozycja obejmuje następujący, przykładowy katalog narzędzi regulacyjnych: 1) publikowanie określonych przez Prezesa URE informacji; 2) sprzedaż określonej części energii czynnej lub mocy wytwórczych na warunkach wskazanych przez Prezesa URE; 3) niestosowanie cen wyższych niż określone przez Prezesa URE; 4) zastąpienie swobodnej oferty cenowej ofertą referencyjną, zatwierdzoną przez Prezesa URE; 5) prowadzenie rachunkowości regulacyjnej zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE instrukcją.
 
Konferencję poświęconą współczesnym problemom prawa energetycznego z okazji 200 – lecia Wydziału Prawa zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.10.2008
Tagi: