Up
 
 

Prezes URE nakazuje kontynuowanie dostaw ciepła dla stolicy

W celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła 31 października Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał postanowienie nakazujące firmie Vattenfall Heat Poland S.A. – wytwórcy ciepła – kontynuowanie jego dostaw dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Postępowanie zostało wszczęte 24 października na wniosek Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC). Przedsiębiorstwo nie mogąc dojść do porozumienia z wytwórcą ciepła, firmą Vattenfall Heat Poland, zwróciło się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia przez tego wytwórcę umowy sprzedaży ciepła i wydanie postanowienia, które będzie określało warunki kontynuowania dostaw ciepła przez Vattenfall Heat Poland na potrzeby odbiorców aglomeracji warszawskiej.

Po rozpatrzeniu wniosku SPEC Prezes URE nakazał kontynuowanie dostaw ciepła do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy przedsiębiorstwami. Prezes URE stwierdził, że istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostawy ciepła do Wnioskodawcy na zasadach określonych w dotychczas obowiązujących obie firmy umowach.

Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, który nadaje Prezesowi URE uprawnienia do rozstrzygania tego typu sporów tak, by chronić odbiorców ciepła przed szkodami, które mogłyby nastąpić w związku z nieuzasadnionymi przerwami w dostawach.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.10.2008
Tagi: