Up
 
 

Nowa sieć elektroenergetyczna w okolicach Gdańska

Na początku października w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się, spotkanie mające rozwiązać niekorzystną sytuację uniemożliwiającą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej relacji Gdańsk Błonia-Pruszcz Gdański nowych podmiotów.

Na spotkaniu zidentyfikowano podstawowe problemy, jakimi są m.in. blokowanie inwestycji przez właścicieli gruntów oraz zbyt długie terminy oczekiwania na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji „liniowych”. Sprawa dotyczy terenu objętego w większości specjalną strefą ekonomiczną i rejonów, na których budowane są osiedla mieszkaniowe, powstają inwestycje przemysłowe, biurowe, handlowe, usługowe i sportowe.
 
Ustalono, że wniosek Energa - Operator S.A o wcześniejsze uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części linii Błonia-Pruszcz Gdański, dla której nie obowiązywał żaden plan miejscowy, zostanie pozytywnie zaopiniowany. Powinno to przyspieszyć realizację planowanych inwestycji. Północny Oddział Terenowy URE w Gdańsku zapewnił, że nie ma przeszkód ekonomicznych dla realizacji inwestycji, bowiem w taryfie operatora zatwierdzanej przez Prezesa URE zapewnione są środki finansowe na inwestycje wynikające z planu rozwoju przedsiębiorstwa. Energa - Operator S.A ze swej strony polubownie rozstrzygnie kwestię zadośćuczynienia właścicielom gruntów, przez które poprowadzona zostanie linia.
 
Planowana linia niskiego napięcia nie mogła zostać zbudowana, gdyż Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zaprojektowanej linii. W efekcie tej decyzji nie było technicznych możliwości przyłączania nowych odbiorców z południowego obszaru miasta Gdańska oraz miasta i gminy Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Kolbudy oraz Pszczółki. W związku z tym operator wstrzymał wydawanie warunków przyłączenia w obszarze wokół projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Błonia-Pruszcz Gdański.
 
Brak przyłączeń do sieci jest czynnikiem, który hamuje rozwój gospodarczy  i wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego miasta Gdańska i regionu. Ustalenia powzięte podczas spotkania mają zatem wymierne znaczenie dla gdańszczan.
 
W spotkaniu udział wzięli m.in.: Pan Marcin Szpak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, przedstawiciele OT URE w Gdańsku, Energa Operator S.A, inwestorzy, biuro projektowe i prawnicy reprezentujący deweloperów.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.11.2008
Tagi: