Up
 
 

Mariusz Swora o sygnale przeciwpożarowym i patrolu policyjnym jako modelach nadzoru nad rynkiem

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na konferencji Akademii Prawa Europejskiego

W dniu 19.11.2008 r. Prezes URE dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji Akademii Prawa Europejskiego zatytułowanej "Najnowsze trendy rozwoju europejskiego i polskiego prawa ochrony konkurencji".

Komentując sprawę Deutsche Telecom, przedstawioną w obszernym wystąpieniu przez mec. Aleksandra Stawickiego (Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr), w której ETS założył możliwość jednoczesnej interwencji ogólnego organu konkurencji oraz regulatora na konkretnym rynku, dr Swora stwierdził, że konsekwencją tego orzeczenia powinno być przyjęcie konkretnych rozwiązań legislacyjnych porządkujących kompetencje obu organów. Odwołując się do doświadczeń węgierskich Prezes URE wskazał na konieczność ustawowego zobowiązania do współpracy obu organów.

Jeżeli za McCubbinsem i Schwartzem wydzielić modele nadzoru typu patrol policyjny i sygnał przeciwpożarowy, to Prezes URE powinien przede wszystkim spełniać funkcje patrolu policyjnego na rynku energii elektrycznej. Do tego potrzeba jednak uregulowania w prawie kompetencji do nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorstwa energetyczne, które swoim działaniem naruszają konkurencję lub zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu – stwierdził Prezes URE.

W dyskusji na temat modelu instytucjonalnego relacji pomiędzy organem ochrony konkurencji a regulatorem, jej uczestnicy poruszyli problem powstania „superregulatora” i połączenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z regulatorami rynku w jednej instytucji. Takie rozwiązanie zostało poddane krytyce przez dyskutantów oraz przez dra Mariusza Sworę.

Istniejący model instytucjonalny, gdzie współistnieją organ ochrony konkurencji i regulatorzy branżowi sprawdził się, choć oczywiście z mojego punktu widzenia wymaga korekt wzmacniających choćby współpracę pomiędzy tymi organami – podsumował prezes Swora. Konieczność wzmocnienia współpracy w tym zakresie wyraźnie podkreśliła również uczestnicząca w dyskusji prof. dr hab. Anna Fornalczyk – pierwszy prezes Urzędu Antymonopolowego.

Założona w 1992 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego Akademia Prawa Europejskiego jest fundacją, której członkami jest większość państw członkowskich UE. Celem ERA jest przede wszystkim pogłębianie i poszerzanie znajomości różnych aspektów prawa europejskiego.  Jej działalność skierowana jest do praktyków prawa, pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników naukowych oraz osób, które profesjonalnie zajmują się prawem europejskim.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.11.2008
Tagi: