Up
 
 

Urząd Regulacji Energetyki wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych

Badania nad wpływem podwyżek cen energii, gazu ziemnego i ciepła na ubożenie gospodarstw domowych oraz wypracowanie definicji „ubóstwa energetycznego” to główne obszary współpracy URE i IPiSS

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podpisał porozumienie o współpracy z IPiPS w listopadzie 2008. Instytut będzie wspierał URE poprzez inicjowanie badań naukowych i prac rozwojowych nad grupą odbiorców wrażliwych, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Obie instytucje będą współorganizować konferencje i sympozja, które mają służyć wymianie myśli i doświadczeń świata nauki, władzy publicznej oraz organizacji i przedsiębiorstw energetycznych.

Jedne z ostatnich propozycji Komisji Europejskiej dotyczą wzmocnienia pozycji odbiorców na rynku energii, a także tworzą dodatkowe mechanizmy ochronne dla odbiorców wrażliwych i zagrożonych ubóstwem energetycznym. Przygotowując programy przeciwdziałające i ograniczające ubóstwo energetyczne zarówno Urząd Regulacji Energetyki jak i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wpisują się zatem w unijny nurt ochrony odbiorców wrażliwych i słabych ekonomicznie.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy pracy i polityki społecznej. Pośród obszarów badawczych IPiSS wymienić można analizy skutków integracji Polski z Unią Europejską w sferze rynku pracy i polityki społecznej oraz zagadnienia pracy i ubezpieczeń społecznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.11.2008
Tagi: