Up
 
 

Raport z monitorowania rynku energii elektrycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia pierwszy tak obszerny raport, kompleksowo odnoszący się do rynku energii

Raport stanowi efekt monitoringu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego prowadzonego przez Prezesa URE na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Jego celem jest przedstawienie sytuacji na hurtowym i detalicznym rynku energii elektrycznej w I półroczu 2008 roku oraz ocena zasad funkcjonowania rynku i możliwości rozwoju konkurencji po pionowej konsolidacji sektora elektroenergetycznego, rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, prawnym wydzieleniu OSD i uwolnieniu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw obrotu energią w części obejmującej sprzedaż odbiorcom przemysłowym.

Zapraszamy czytelników raportu do dyskusji na jego temat, zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń. Chcemy, by zakres monitorowania pozwalał na identyfikację rzeczywistych barier w rozwoju konkurencji w sposób najbardziej efektywny.

Niektóre dane jednostkowe nie zostały upublicznione w tej wersji raportu. Takie środki ostrożności wiążą się z okresem przejściowym oswajania rynku z zasadami przejrzystości i transparentności, mającymi wpływ nie tylko na warunki konkurencyjności, ale także bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej.

Prosimy o zgłaszanie uwag do raportu e-mailem na adres: raport@ure.gov.pl bądź listownie na adres:

Departament Promowania Konkurencji
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa z dopiskiem „Raport”.

Na Państwa uwagi czekamy do 10 grudnia 2008r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.11.2008
Tagi: