Up
 
 

Nie będzie podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych od 1 stycznia.

Postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej nie zakończą się do 17 grudnia br.

Powodem przedłużających się postępowań są m.in. zbyt wygórowane oczekiwania uwidocznione we wnioskach taryfowych. Wnioskowany na taką skalę wzrost kosztów zaopatrzenia w energię może być dodatkowym elementem pogłębiającym i tak pogarszającą się już sytuację gospodarczą kraju, w tym może spowodować drastyczne załamanie zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną.

 Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niemożność wcześniejszego zakończenia postępowań jest podjęta przez Senat w dniu 4 grudnia uchwała w sprawie ustawy o podatku akcyzowym, polegającą na wprowadzeniu poprawek do tej ustawy, m.in. poprzez przesunięcie dnia wejścia jej w życie na 1 marca 2009 r. Wpłynie to na sposób przygotowania taryf. Podkreślenia wymaga, iż formalne wezwania do dostosowania wniosków w tym zakresie będą mogły zostać wystosowane dopiero po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.

Obecnie w Urzędzie Regulacji Energetyki toczy się 28 postępowań taryfowych. Podwyżki cen wchodzą w życie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE. Urząd planuje zakończenie postępowań do 15 stycznia 2009 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.12.2008
Tagi: