Up
 
 

8 Konferencja Inwestycyjno - Regulacyjna ERRA

Organizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)

6-7 kwietnia, 2009
Warszawa
Hotel Hilton

Konferencja jest poświęcona aktualnym praktykom regulacyjnym i uwarun­kowaniom inwestycyjnym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw; jej współorganizatorem jest Prezes Urzę­du Regulacji Energetyki. Spotkanie stwarza możliwość wysłuchania proble­mowych prezentacji, udziału w dyskusjach panelowych oraz spotkaniach to­warzyszących, a także stanowi wyjątkową okazję do bezpośredniej wymiany poglądów między tworzącymi instrumenty regulacyjne (m.in. taryfy, konce­sje, warunki handlu transgranicznego), a przedsiębiorcami.

Forum konferencji to tradycyjne miejsce spotkań przedstawicieli sektora in-westycyjno-finansowego zaangażowanego w elektroenergetykę z ponad set­ką regulatorów z 28 państw regionu. Przewiduje się tłumaczenie symulta­niczne na język angielski, rosyjski oraz polski. Zalecamy możliwie wczesną rejestrację.

ERRA jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych organów regulacyj­nych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.

Tematy konferencji to:

  • (1) INWESTYCJE W ENERGETYCE - REGULACJA I PRAKTYKA
  • (2) ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII: MOŻLIWOŚCI I BARIERY
  • (3) LIBERALIZACJA RYNKÓW ENERGII
  • (4) ZAGADNIENIA REGULACJI CENOWEJ
Tekst pisma Wstępna Agenda

Więcej informacji udziela Sekretariat ERRA

Koztarsasag ter 7, Budapeszt 1081,
Węgry
Tel. (36-1) 477-0456;
Fax (36-1) 477-0455
Email: secretariat@erranet.org
http://www.erranet.org

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.erranet.org/InvestmentConferences

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.12.2008
Tagi: