Up
 
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych

Misją Prezesa URE jest wspieranie konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców energii. Dlatego Prezes URE chce aktywnie zaangażować się w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu – SOB (ang. CSR).

Koncepcja SOB w Unii Europejskiej traktowana jest jako jedno z istotnych narzędzi wspierania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich oraz zwiększania jej spójności ekonomicznej i społecznej. SOB wpisuje się w Strategię Lizbońską oraz w Strategię Trwałego Rozwoju. Analiza dokonań Wspólnoty pokazuje, że przywiązuje ona duże znaczenie do rozwijania i promowania na szczeblu unijnym koncepcji SOB.

 
Chcąc zaangażować się w realizację społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych Prezes URE powołał w kwietniu br. Zespół ds. Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych. Zespół ten przygotował szczegółowy raport dotyczący koncepcji SOB i możliwości zaangażowania się Prezesa URE w nurt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych.
 
Raport pozwala prześledzić, w jaki sposób organy innych państw angażują się w SOB, jakimi instrumentami popierają tę koncepcję oraz w jakim stopniu te doświadczenia można wykorzystać na polskim rynku w warunkach ograniczonej konkurencji.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.12.2008
Tagi: