Up
 
 

Urząd Regulacji Energetyki wspólnie z PricewaterhouseCoopers Polska i Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Opracowanie przewodników i kodeksów dobrych praktyk sektora energetycznego to główne obszary współpracy URE z PricewaterhouseCoopers i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

URE rozwija współpracę z organizacjami i instytucjami pozarządowymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (SOB). W listopadzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podpisał porozumienia
o współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz z PricewaterhouseCoopers Polska. Organizacje te będą wspierały działania URE w pracach nad społeczną odpowiedzialnością sektora energetycznego.

W ramach współpracy powstanie „Przewodnik SOB dla przedsiębiorstw energetycznych” i projekty branżowych kodeksów dobrych praktyk. Prowadzone będą również badania ankietowe przedsiębiorstw energetycznych dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu sektora energetycznego. Ważnym celem współpracy jest także inicjowanie i współorganizowanie seminariów i konferencji, służących wymianie wiedzy i doświadczeń ośrodków akademickich, władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz organizacji branżowych i przedsiębiorstw energetycznych.

 PricewaterhouseCoopers od lat świadczy usługi doradcze w sektorze energetycznym. Szczególną częścią oferty PwC jest doradztwo z zakresu Odpowiedzialnego Biznesu. Firma wspiera przedsiębiorstwa w planowaniu strategii, zarządzaniu i ewaluacji, oraz komunikacji i raportowaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych we wszystkich obszarach ich działalności. PwC Polska jest uczestnikiem wielu inicjatyw i forów służących edukacji i promowaniu idei CSR w środowisku biznesu w tym m.in. w: Światowej Radzie Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności.
 
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu od 2000r. Powstało z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych. Misją FOB jest upowszechnienie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego
w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
 
Zobacz koniecznie:Raport URE dotyczący SOB

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.12.2008
Tagi: