Up
 
 

Mariusz Swora o roli Polski na regionalnym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na konferencji „Clean Coal and Nuclear Technologies for Combating Climate Change”

Prezes URE dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji organizowanej przez prof. Jerzego Buzka, posła Parlamentu Europejskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Europejskie Forum Energetyczne. Patronat nad konferencją objęli Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pan Maciej Nowicki Minister Środowiska.

W trakcie konferencji analizowano polityczne, ekonomiczne i technologiczne aspekty wykorzystania czystych technologii w energetyce oraz kierunkach rozwoju sektora energetycznego w Europie.
 
Nad problematyką europejskiego bezpieczeństwa energetycznego wraz z Prezesem URE dyskutowali Pani Joanna Strzelec-Łobodzińska wiceminister gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Michal Szubski prezes PGNiG, Bogdan Pilch z Gaz de France Polska, Dariusz Lubera z IGEiOŚ i dr Andrzej Siemaszko z KPK. Panel prowadził dr Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki latach 1997-2001 oraz Andrzej Jonas redaktor naczelny The Warsaw Voice.
 
Prezes URE podkreślił znaczenie procesów liberalizacyjnych w UE, które jego zdaniem wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Europy, a także zwrócił uwagę na rolę Polski w budowaniu regionalnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Droga do wspólnego rynku energii w Europie wiedzie przez rozwój rynków regionalnych. W tym kontekście powinniśmy zadbać w szczególny sposób o rozwój sieci transgranicznych oraz platform handlu energią - dodał.

   

Zdjęcia: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.12.2008
Tagi: