Up
 
 

Zmiana sprzedawcy jedną z metod na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Prezes URE skutecznie pomaga odbiorcom energii, którzy mają problem ze zmianą sprzedawcy.

Kupujmy energię tam, gdzie oferują ją taniej. Korzystajmy z uproszczonych i krótszych procedur wprowadzonych przez Prezesa URE w mijającym roku.

Jednym ze sposobów, który może przynieść odbiorcom energii wymierne efekty w postaci obniżonych rachunków za energię elektryczną jest zmiana sprzedawcy na takiego, który oferuje produkt za mniejszą cenę niż konkurencja. Kupując różnorodne produkty i usługi dostępne na rynku, większość konsumentów dbających o stan swoich portfeli porównuje ceny między sklepami i kupuje tam, gdzie najtaniej. Kupując energię elektryczną możemy postępować podobnie. Zwłaszcza, że począwszy od lipca 2008 roku procedury zmiany sprzedawcy są w Polsce nieporównanie prostsze niż wcześniej.

Właśnie w lipcu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wprowadził uproszczoną i krótszą procedurę zmiany sprzedawcy, a także ułatwił dostęp do informacji na temat procesu zmiany. Obecnie większość formalności związanych ze zmianą sprzedawcy  spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych, a proces zmiany przebiega czterokrotnie krócej.  Pierwsza zmiana sprzedawcy trwa nie dłużej niż 30 dni, a każda kolejna tylko 14. Zgodnie z nowymi instrukcjami ruchu i eksploatacji sieci do odbiorcy energii należy obecnie jedynie wyszukanie sprzedawcy oferującego najbardziej korzystne warunki zakupu, zawarcie z nim umowy sprzedaży i rozliczenie się z dotychczasowym sprzedawcą. Wszystkie pozostałe formalności, łącznie z wypowiedzeniem umowy, może wykonać nowy sprzedawca, jeśli tylko zostanie do tego upoważniony. Prezes URE usunął także ograniczenia w liczbie zmian sprzedawcy (wcześniej gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa mogły dokonywać nieodpłatnie zmiany sprzedawcy tylko dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy). Ponadto wszyscy odbiorcy energii, którzy zdecydują o zmianie sprzedawcy mogą zapoznać się z informacjami jak krok po kroku dokonać takiej zmiany. Przejrzyste i pełne informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej URE w zakładce Poradnik Otwarcia Rynku. A w 2009 roku na stronach URE zostanie uruchomiony kalkulator taryfowy, czyli prosty sposób umożliwiający każdemu odbiorcy porównanie ofert i wybranie najkorzystniejszej dla siebie.   

 Mimo uproszczeń proceduralnych niekiedy odbiorcy mają problem ze zmianą sprzedawcy. W takich przypadkach, kiedy naruszane jest prawo odbiorców do swobodnego wyboru sprzedawcy (art. 4j ustawy Prawo energetyczne), Prezes URE każdorazowo podejmuje działania interwencyjne.
 
Przykładem takich działań Regulatora może być interwencja przy problemach, z którymi w ostatnich dniach spotkało się przedsiębiorstwo KARBONIA PL. Przedsiębiorstwo kupowało energię elektryczną od Vattenfall Sales Poland S.A. Natomiast w 2009 roku KARBONIA chciała zmienić sprzedawcę na spółkę KOPEX S.A. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Vattenfall Distribiution Poland S.A.(VDP SA) otrzymał zgłoszenie nowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy KARBONIĄ a spółką KOPEX. Zgłoszenie zostało dokonane przez KOPEX S.A. w dniu 8 grudnia 2008 r. Ponieważ Vattenfall Sales Poland S.A. – w ocenie KARBONIA PL i KOPEX - zaprzeczał rozwiązaniu dotychczasowej umowy sprzedaży przedsiębiorstw, te zwróciły się do Prezesa URE o zajęcie stanowiska w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez VDP S.A.  
 
Wobec powyższego Regulator podjął działania zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Mediacja Regulatora w pełni się powiodła i od 1 stycznia 2009r. przedsiębiorstwo KARBONIA PL, będzie zaopatrywane w energię elektryczną przez spółkę KOPEX.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.12.2008
Tagi: