Up
 
 

Prezes URE ponownie wzywa do renegocjacji kontraktów zawartych z odbiorcami z grup A, B i C na 2009 rok.

W komunikacie z 19 grudnia 2008 r. ustalającym uzasadnioną cenę energii elektrycznej z wytwarzania na poziomie 185 PLN/MWh z akcyzą, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do zmiany warunków cenowych w umowach sprzedaży odbiorcom końcowym. Zdaniem Prezesa URE - w związku z dynamiczną sytuacją gospodarczą - egzekwowanie przez sprzedawców energii zawartych już kontraktów bez uwzględnienia uzasadnionej ceny wytwarzania wskazanej w w/w komunikacie, należy ocenić jako sprzeczne z dobrą praktyką kupiecką. 

W związku z wezwaniem Prezesa URE jedynie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zaproponowała części odbiorcom nieznaczny spadek ceny. Skutkiem dotychczasowych działań tej grupy jest spadek ceny energii dla odbiorców biznesowych o ok. 1,66%, przy czym wolumen sprzedaży objęty zmianą wynosi ok. 3%. Ponadto grupa poinformowała, że prowadzi negocjacje z kolejnymi klientami, dla których wolumen planowanej w 2009 r. sprzedaży wynosi 5,25% całkowitej sprzedaży odbiorcom biznesowym.

Natomiast ENERGA S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. poinformowały że obecnie nie planują zmiany cen energii elektrycznej. Obie firmy zaznaczyły jednak, że nie wykluczają takiej możliwości w przyszłości, uzależniając renegocjacje kontraktów z odbiorcami od wyniku negocjacji kontraktów na rynku hurtowym, których efekt nie jest jeszcze znany.

Także RWE STOEN S.A. i Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. informują o gotowości do renegocjacji umów z odbiorcami dopiero po uzyskaniu obniżek cen na rynku hurtowym.

Ponadto ENEA S.A. zakomunikowała, że prowadzi obecnie rozmowy, które mogą skutkować niższymi cenami energii dla odbiorców przemysłowych z segmentu charakteryzującego się korzystną strukturą poboru energii elektrycznej.

W związku z powyższym, działania przedsiębiorstw energetycznych na obecnym etapie, Prezes URE ocenia jako zdecydowanie niewystarczające i ponownie wzywa do renegocjacji kontraktów zawartych z odbiorcami z grup A, B i C na 2009 rok.

Na stanowisko Prezesa w tej sprawie wpływa obserwowany już od dłuższego czasu spadek popytu na energię elektryczną. Przykładowo w pierwszym tygodniu stycznia zapotrzebowanie na moc szczytową spadło do poziomu sprzed czterech lat. Przy tym, zgodnie z danymi PSE Operator SA, elektrownie mają wystarczające zapasy węgla. Taka sytuacja na prawidłowo funkcjonującym rynku powinna prowadzić do spadku cen.

W swoim stanowisku Prezes URE uwzględnia także liczne skargi odbiorców energii z grup taryfowych A, B i C wpływające do urzędu od listopada 2008 r.. Przedsiębiorstwa zwracają uwagę regulatora iż drastyczny - w ich opiniach - bo kilkudziesięciu-procentowy wzrost cen energii elektrycznej, w sytuacji pogłębiającego się światowego kryzysu gospodarczego może spowodować konieczność zamykania linii produkcyjnych, zwolnień pracowników a nawet prowadzić do upadłości. O poziomie zdeterminowania tych przedsiębiorców świadczą ich postulaty: zamrożenia cen na poziomie 2008r do czasu zakończenia kryzysu, obniżki akcyzy, likwidacji opłaty z tytułu rekompensaty kosztów osieroconych pozostałych po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych; żądają także interwencji Prezesa UOKiK, a nawet domagają się powrotu do taryfikacji.

Prezes URE konsekwentnie będzie monitorował warunki cenowe w umowach sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, które nastąpiły po 19 grudnia 2008 r. i poziom ich dostosowania do ceny uzasadnionej zawartej w ww. komunikacie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 14.01.2009
Tagi: