Up
 
 

Ceny dystrybucji energii spadną średnio prawie o jeden procent

Prezes URE zatwierdził taryfy na 2009 rok operatorom systemów dystrybucyjnych.

15 i 16 stycznia 2009 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały w roku 2009 odbiorców PSE – Operator (operator systemu przesyłowego) oraz 12 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Nowe taryfy mogą wejść w życie od 14 do 45 dni od momentu podpisania przez Prezesa URE.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP 6 grudnia 2008r. ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 marca br., taryfy dla dystrybucji energii zawierają dwa zestawy stawek opłat: obowiązujące do 28 lutego uwzględniające koszt podatku akcyzowego w cenie energii elektrycznej zakupywanej przez te przedsiębiorstwa na potrzeby różnicy bilansowej oraz obowiązujące od 1 marca - nie uwzględniające tego kosztu.

Stawki za usługi dystrybucyjne dla odbiorców końcowych 12 OSD wzrosną średnio o 1,1% z akcyzą (w okresie do 28 lutego br.). Od 1 marca 2009 r. stawki te, w stosunku do taryf obecnie stosowanych, spadną średnio o 0,7%.

Mając na względzie przewidywany poziom średniorocznej inflacji za rok 2008, który wynosi 4,2%, powyższy wzrost nominalny oznacza w istocie utrzymanie realnego kosztu jednostkowego dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, lub też jego spadek - w zależności od miejsca dostarczania.

Postępowania w sprawie zatwierdzenia taryf dwóch przedsiębiorstw dystrybucyjnych: ENERGA-OPERATOR oraz RWE Stoen Operator w dalszym ciągu trwają. Decyzje zatwierdzające taryfy OSP i dwunastu OSD zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 10 (693) z dnia 15 stycznia 2009 r. do nr 15 (698) z dnia 16 stycznia 2009 r.

Szczegóły dotyczące zmian stawek dystrybucji energii zawiera załącznik.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.01.2009
Tagi: