Up
 
 

Taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE nie powodują strat

Taryfy dla gospodarstw domowych są skalkulowane z uwzględnieniem wszystkich kosztów uzasadnionych podanych przez same przedsiębiorstwa energetyczne we wnioskach taryfowych.

Urząd Regulacji Energetyki wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się spekulacji, iż tegoroczne podwyżki cen energii dla odbiorców przemysłowych, jakie podyktowały skonsolidowane grupy energetyczne, wynikają z konieczności zrekompensowania strat ponoszonych przez spółki obrotu w związku z rzekomo zaniżonymi taryfami dla gospodarstw domowych.

Taryfy dla gospodarstw domowych. Volenti non fit iniuria.

Taryfy te zostały skalkulowane z uwzględnieniem wszystkich kosztów uzasadnionych podanych przez same przedsiębiorstwa energetyczne we wnioskach taryfowych, w zgodzie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne. Do chwili obecnej na rynku nie zaszły zmiany, które uzasadniałyby ponowne kalkulowanie kosztów na poziomie wyższym niż z grudnia zeszłego roku. Przeciwnie, obserwujemy np.: spadek cen surowców, w tym węgla na rynkach światowych, spadek popytu na energię elektryczną w Polsce oraz inne zjawiska, które powinny w dalszej perspektywie skutkować obniżeniem cen energii. W związku z powyższym URE konsekwentnie stoi na stanowisku, iż cena energii elektrycznej z wytwarzania na poziomie wyższym niż 185 PLN/MWh z akcyzą nie znajduje uzasadnienia.

Niższe ceny dla przemysłu, brak zmian w grupie gospodarstw domowych

Ponadto sugestie o silnej korelacji pomiędzy aktualnymi cenami energii dla gospodarstw domowych i wysokością podwyżek dla odbiorców przemysłowych są nieporozumieniem zwłaszcza po uwzględnieniu danych o wolumenie sprzedaży energii w grupach G i pozostałych grupach. Grupa G stanowi bowiem jedynie około 25% całkowitego wolumenu sprzedaży energii wobec ok. 75% wolumenu sprzedaży w grupach odbiorców przemysłowych.

Należy podkreślić, że od 2008 roku to skonsolidowane pionowo grupy energetyczne kształtują politykę cenową wobec odbiorców przemysłowych i ponoszą za nią całkowitą odpowiedzialność. Także za konsekwencje polityki cenowej skutkującej skokowymi podwyżkami cen energii dla odbiorców przemysłowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rynkowej wynikającej ze spowolnienia gospodarczego. W związku z powyższym Prezes URE jeszcze raz apeluje do przedsiębiorstw energetycznych o rewizję swojej polityki cenowej wobec przedsiębiorców. Zmienione warunki gospodarcze jakie zaistniały po zawarciu kontraktów w pełni uzasadniają postulat istotnego obniżenia cen w grupach odbiorców przemysłowych. Stosowanie wobec tych grup wygórowanych cen w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza gospodarka jest sprzeczne z dobrą praktyką kupiecką i może doprowadzić do wyjątkowo negatywnych skutków gospodarczych, a nawet upadłości niektórych gałęzi przemysłu.

Inwestycje w sektorze elektroenergetycznym

Jednocześnie Prezes URE podkreśla, że działania regulacyjne URE wspierają procesy inwestycyjne w sektorze elektroenergetycznym. Potrzeby inwestycyjne uwzględnia także poziom ceny energii z wytwarzania podany w komunikacie z 19 grudnia 2008 r (tj. 185 PLN/MWh z akcyzą).

W ocenie Prezesa URE nie znajduje zatem uzasadnienia skokowa podwyżka cen energii zażądana przez grupy energetyczne, niepozwalająca przeprowadzić żadnych programów adaptacyjnych po stronie odbiorców.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.02.2009
Tagi: