Up
 
 

Prezes URE i Lubelski Kurator Oświaty wspólnie przeprowadzą warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół średnich

Kształtowanie świadomości konsumenckiej odbiorców to ważny cel w strategii Prezesa URE zmierzającej do stworzenia otwartego i w pełni konkurencyjnego rynku energii.

Prawo do informacji i edukacji jest jednym z fundamentalnych praw umożliwiających odbiorcom indywidualnym wyrównywanie ich szans rynkowych w zetknięciu z silniejszym uczestnikiem wymiany rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne.

Dążąc do jak najszerszego upowszechniania wiedzy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Lubelski Kurator Oświaty skupili się na młodych konsumentach energii. Obie instytucje podejmą współpracę w celu przygotowania i przeprowadzenia projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego.

Na mocy porozumienia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotuje i udostępni materiał informacyjny mający na celu przybliżenie młodym odbiorcom problematyki związanej z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących:

  • liberalizacji rynku energii elektrycznej (prawo wyboru sprzedawcy);
  • ochrony odbiorców energii elektrycznej wrażliwych społecznie;
  • efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;
  • skutecznego dochodzenia praw konsumenckich na rynku energii elektrycznej.

W ramach posiadanych uprawnień Lubelski Kurator Oświaty wykorzysta materiał przeprowadzając warsztaty dla młodzieży.

Współpraca z lubelskim kuratorium ma charakter projektu pilotażowego. URE planuje przeprowadzenie podobnych działań na terenie całego kraju.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.02.2009
Tagi: