Up
 
 

Bądź świadom, za co płacisz

Prawa odbiorcy energii oraz Bądź świadom, za co płacisz to kolejne z cyklu warsztatów prowadzonych przez Oddział Terenowy URE w Katowicach w ramach współpracy Urzędu z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie w realizacji projektu edukacyjnego „Biblioteka na miarę XXI wieku, czyli edukacja energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna w bibliotece”.

Uczestnicy warsztatów „Bądź świadom, za co płacisz” poznali obecnie obowiązujące zasady rozliczeń za energię elektryczną. Dziś rachunki za energię zawierają listę kilku pozycji trudnych do zidentyfikowania. Na takie niedogodności uskarża się wielu odbiorców - nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach Unii Europejskiej. W związku z tym URE zainicjowało działania, które pomogą odbiorcom energii w zrozumieniu zasad rozliczeń, a co za tym idzie w świadomym zarządzaniu zużyciem energii w gospodarstwach domowych. Z inicjatywy URE warsztaty te zostały nagrane na nośnik elektroniczny i wkrótce zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców energii – na stronie www.ure.gov.pl oraz w wielu szkołach średnich na CD.

W trakcie szkolenia URE, odbiorcy energii dowiedzieli się że np. „opłata abonamentowa” pokrywa koszty obsługi klienta (czyli np. koszty wystawienia i dostarczenia rachunku, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty i kontrole licznika itp.), zaś „opłata przesyłowa stała” zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci (jak np. koszty jej utrzymania, remonty, płace załogi, podatki). Na przykładzie konkretnego rachunku szczegółowo wyjaśniano i analizowano wszystkie pozycje składające się na ostateczną należność. O tym, jak niełatwo odczytać rachunek za energię i jak skomplikowana jest sprawa rozliczeń świadczy ilość zadawanych pytań, na które odpowiadali przedstawiciele URE. Oprócz zawiłości w rozliczeniach poruszano również zagadnienia długości okresów rozliczeniowych, inteligentnych układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz problematykę płatności w okresach rozliczeniowych, w trakcie których zmianie uległy ceny i stawki opłat.

Warsztaty dotyczące „Praw odbiorcy energii” podzielone zostały z kolei na dwie części, z których pierwsza dotyczyła odbiorców wrażliwych społecznie. Podczas tej części spotkania przedstawiono m.in. rozwiązania zastosowane przez inne kraje europejskie oraz wskazano na różne możliwe kierunki rozwiązania tego problemu w Polsce. Do tej pory nie mamy w polskim ustawodawstwie definicji odbiorcy wrażliwego społecznie, a problem odbiorców wrażliwych na rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych jest problemem tak szerokim, że w jego rozwiązanie muszą zaangażować się zarówno organy państwowe, samorządowe, jak i przedsiębiorstwa energetyczne.

Druga część spotkania w ramach warsztatów „Prawa odbiorcy energii” poświęcona została podstawowym zagadnieniom prawa energetycznego. Szczegółowo przedstawiono uczestnikom warsztatów ich prawa i obowiązki wynikające z umów, jak również poruszono kwestie związane z prawem wyboru sprzedawcy oraz wskazano na katalog spraw spornych, które rozstrzygane mogą być przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zwrócono także uwagę, że w rozwiązywaniu konfliktów powstałych na tle relacji przedsiębiorstwo energetyczna - odbiorca bardzo ważne jest nawiązanie dialogu miedzy stronami. Mediatorem w rozwiązywaniu konfliktów może być nie tylko Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ale i rzecznicy konsumentów, do których odbiorcy w pierwszej kolejności trafiają.

Podobnie jak wcześniejsze warsztaty organizowane w ramach współpracy z jaworzyńską Biblioteką tak i te ostatnie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz mieszkańców Jaworzna. Obok licznie zgromadzonej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych aktywnie uczestniczyły w nich osoby starsze uczęszczające na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.03.2009
Tagi: