Up
 
 

Słowacja czerpie z polskich doświadczeń

URE dzieli się polskimi doświadczeniami dotyczącymi tworzenia rezerw i magazynowania gazu ziemnego. Polskie uregulowania tej kwestii stanowią dobry wzorzec dla naszych południowych Sąsiadów.

Na początku marca w Urzędzie Regulacji Energetyki z inicjatywy strony słowackiej odbyło się spotkanie z delegacją Agencji Rezerw Państwowych Republiki Słowackiej. Południowi Sąsiedzi chcieli zapoznać się z obowiązującymi w Polsce prawnymi uregulowaniami i procedurami dotyczącymi tworzenia rezerw oraz magazynowania gazu ziemnego. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Agencji Rezerw Materiałowych.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele URE przedstawili słowackim gościom rozwiązania prawne dotyczące utrzymywania zapasów paliw gazowych oraz elementy procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Celem takich regulacji jest zapewnienie zaopatrzenia kraju w gaz oraz minimalizacja skutków ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, które może wystąpić m.in. na skutek awarii w sieci gazowej.

Spotkania takie potwierdzają potrzebę utrzymywania kontaktów między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo energetyczne krajów Wspólnoty. Instytucje mogą bowiem czerpać ze swego dorobku i wdrażać rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują w innych państwach.

Słowacja to jeden z krajów, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu gazowego, jaki miał miejsce na początku 2009 roku. Nasi południowi sąsiedzi praktycznie nie mają własnych zasobów gazu, importują około 97% rocznego zużycia tego surowca.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.03.2009
Tagi: