Up
 
 

Firma sprzedająca prąd kończy działalność. Co mogą zrobić odbiorcy?

Prezes URE pomaga mieszkańcom Śląska.

W związku z planowanym zakończeniem działalności polegającej na dostarczaniu i sprzedaży energii elektrycznej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., Prezes URE podjął działania mające na celu ochronę interesów odbiorców energii zamieszkujących w kilku śląskich gminach. Prezes URE ma prawo i obowiązek interweniowania w sytuacjach, w których interes odbiorców może być zagrożony.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wykonuje obecnie działalność polegającą na dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na terenie 9 gmin województwa śląskiego (Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Zabrze, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom) dostarczając energię do prawie trzech tysięcy odbiorców. W październiku 2007 r. Spółka poinformowała Prezesa URE o tym, że planuje zakończyć tę działalność najpóźniej do 31 marca 2009 r.

Z konfiguracji sieci dystrybucyjnej należącej do SRK wynika, że nowymi dystrybutorami energii dla odbiorców obsługiwanych dotychczas przez tę Spółkę mogą być ENION S.A. Oddział w Będzinie lub Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach. Ze względu specyfikę sieci dystrybucyjnej SRK, położonej na terenie zlikwidowanych kopalń, nowi dystrybutorzy nie chcą jej wykorzystywać i postanowili rozbudować własne sieci tak, aby móc przyłączyć dotychczasowych odbiorców SRK.

Zważywszy na społeczny wymiar problemu Urząd Regulacji Energetyki podjął szereg działań, które mają wyeliminować możliwość wystąpienia niedogodności dla mieszkańców Śląska. Już pod koniec 2007 roku Urząd zorganizował spotkanie z SRK oraz Vattenfall i ENION, mające na celu wypracowanie formuły „przejęcia” odbiorców Spółki przez nowe podmioty. W tę kwestię zaangażowane zostały także samorządy lokalne, odpowiedzialne za planowanie zaopatrzenia gmin w energię. Do odbiorców Spółki, którzy nie zawarli umów o przyłączenie do sieci nowego dystrybutora, skierowano informacje o konieczności zawarcia takich umów. Tylko wtedy odbiorcy będą mieli zagwarantowaną realizację dostaw energii po zakończeniu działalności przez SRK.

Na przełomie 2008 i 2009 roku Prezes URE dokonał oceny procesu zmiany dostawcy energii elektrycznej przez dotychczasowych odbiorców SRK. Wynikało z niej, że ok. 280 odbiorców nie zawarło umów gwarantujących realizację dostaw energii. Ponadto, Vattenfall i ENION poinformowały o problemach związanych z terminową realizacją inwestycji koniecznych do włączenia wszystkich odbiorców w sieć dystrybucyjną. Nowi dystrybutorzy określili najpóźniejszy termin realizacji tych inwestycji na trzeci kwartał 2009 roku. Wobec tego Prezes URE podjął działania zapewniające mieszkańcom Śląska dostaw energii elektrycznej przynajmniej do czasu, w którym będą oni mieli fizyczną możliwość przyłączenia się do sieci nowych dystrybutorów. W wyniku tych działań w lutym br. Spółka wystąpiła do Prezesa URE o udzielenie nowych koncesji na okres do końca roku tak, aby jej dotychczasowi odbiorcy zyskali czas na załatwienie koniecznych formalności związanych ze zmianą sprzedawcy prądu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z zawieraniem umów gwarantujących realizację dostaw energii elektrycznej po zakończeniu działalności przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., pomocy odbiorcom udzielą: pracownicy Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach (tel. /032/ 258 76 91, e-mail: katowice@ure.gov.pl) lub Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w warszawskiej centrali Urzędu (tel. /022/ 661 63 06; e-mail: dpe@ure.gov.pl).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.03.2009
Tagi: