Up
 
 

O inteligentnych licznikach energii na międzynarodowej konferencji w Warszawie

Tematyka już trzeciej z cyklu corocznych konferencji Smart Metering Central & Eastern Europe skupiła się na wyzwaniach, szansach i ostatnich osiągnięciach w przemyśle pomiarowym w Europie Centralnej i Wschodniej. Swoimi doświadczeniami dzielili się reprezentanci podmiotów działających na różnych płaszczyznach – zarówno przedstawiciele administracji różnych szczebli - m.in. polskiego i węgierskiego regulatora rynku oraz Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii Komisji Europejskiej – a także reprezentanci przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego. Uczestnicy kongresu mogli zapoznać się z przykładami wdrożeń technologii „smart metering”.

Punkt widzenia URE dotyczący systemu inteligentnego opomiarowania przedstawił Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf URE, który w swoim wystąpieniu wskazywał, że system inteligentnych pomiarów jest pierwszym krokiem do budowy inteligentnych sieci.

Uzgodnione propozycje tzw. III pakietu energetycznego będą wymagały od państw członkowskich Unii Europejskiej udostępnienia inteligentnych liczników do roku 2020, po dokonaniu ekonomicznej analizy takiego procesu. Urząd Regulacji Energetyki już na jesieni 2008 roku przedstawił studium wykonalności instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i URE. Studium wykonalności dostępne jest na stronie internetowej Urzędu.

Kongres pomiarowy dla Europy Środkowej i Wschodniej odbył się w dniach 7-8 kwietnia 2009 roku w Warszawie. Wydarzenie, organizowane corocznie przez firmę Synergy, jest najważniejszym miejscem dyskusji dotyczącej systemów pomiarowych w tej części świata. Po raz pierwszy ta międzynarodowa impreza odbyła się w Polsce.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.04.2009
Tagi: