Up
 
 

Kleczew, Lubin i Bielsko - Biała to najbardziej efektywne energetycznie gminy w Polsce

  • Źródło: KAPE
    Źródło: KAPE

Konkurs, nad którym honorowy patronat objął m.in. Prezes URE, rozstrzygnięty.

29 kwietnia na uroczystej gali wręczono nagrody zwycięzcom III edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce. Kolejna edycja konkursu jest dla mnie widocznym znakiem zmieniającej się roli gmin w zakresie polityki energetycznej - podkreślał Mariusz Swora, Prezes URE. Celem konkursu jest promocja i intensyfikacja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy, a także popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych

W gminach istnieje wiele potencjalnych możliwości zracjonalizowania gospodarki energetycznej i tym samym zmniejszenia zużycia energii. Jury konkursu oceniało rzeczywiste efekty przeprowadzonych działań energooszczędnych w gminie. Gminy podzielone zostały na trzy kategorie, w zależności od liczby mieszkańców (do 30 000 mieszkańców, od 30 001 do 100 000 mieszkańców oraz powyżej 100 000 mieszkańców).

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 55 gmin, wymaganą dokumentację złożyło 38. Zwycięskie gminy odebrały nagrody pieniężne o wartości 10 tysięcy złotych każda. W kategorii najmniejszych gmin (do 30.000 mieszkańców) zwyciężyła gmina Kleczew (woj. wielkopolskie). Oszczędności energii udało się tam uzyskać w wyniku likwidacji lokalnej kotłowni węglowej oraz zamontowania w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej ogrzewania gazowego i przeprowadzenie ich termomodernizacji.

W kategorii „Gmina powyżej 30.000 mieszkańców do 100.000 mieszkańców” wyróżniono gminę Lubin (woj. dolnośląskie). Wysoki poziom oszczędności w tej gminie osiągnięto na skutek przeprowadzonej termomodernizacji 19 budynków publicznych.

W kategorii największych gmin wygrała Bielsko-Biała (woj. śląskie). Gmina wprowadziła system monitoringu zużycia energii w 39 budynkach użyteczności publicznej oraz zmodernizowała system ciepłowniczy. Takie podejście gmin cieszy, ponieważ widać wyraźnie, że stają się one aktywnymi graczami na rynku energii. Świadome energetycznie gminy stają się także kreatorami lokalnych polityk energetycznych - zauważył prezes URE.

Mariusz Swora gratulował nie tylko zwycięzcom, ale także organizatorom konkursu. Organizacja takiego konkursu jak ten zorganizowany przez KAPE daje okazję do upowszechnienia wśród samorządów dobrych praktyk. Gratuluję zwycięzcom konkursu oraz organizatorom, którzy kolejny raz podejmują trud jego organizacji. Myślę, że z roku na rok wyłonienie najbardziej efektywnej energetycznie polskiej gminy będzie coraz trudniejsze, czego wszystkim uczestnikom oraz organizatorom życzę.

Poza nagrodami regulaminowymi Partnerzy Konkursu przyznali gminom nagrody specjalne: Ambasada Królestwa Danii ufundowała wyjazd studyjny do Danii dla przedstawicieli Kleczewa i Lublińca, Ambasada Brytyjska – wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii dla przedstawicieli gmin Lubin i Cieszyn; Rockwool Polska wręczył gminie Lubin voucher na materiały izolacyjne o wartości 10.000 zł; a wydawnictwo Abrys ufundowało trzem zwycięskim gminom roczną prenumeratę czasopism.

W poprzedniej edycji konkursu nagrody odebrało 5 gmin: Dobra Szczecińska i Drawsko Pomorskie (I kategoria), Ostrowiec Świętokrzyski (II kategoria), Rzeszów (III kategoria i nagroda specjalna Velux ) oraz Bolesławiec (nagroda specjalna Prezesa URE).

Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce jest organizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii we współpracy z partnerami, którymi w tym roku byli: Rockwool Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.kape.gov.pl/konkursdlagmin.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.04.2009
Tagi: