Up
 
 

"Wiadomości" TVP1 sprostowały nieprawdziwe informacje

22 maja "Wiadomości" TVP sprostowały nieprawdziwe informacje wyemitowane w głównym wydaniu wiadomości w dniu 18 maja, a dotyczące udzielenia koncesji spółce J&S Energy.

18 maja br. w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP1 wyemitowano materiał „Na specjalnych prawach” przygotowany przez P. Czyszkowskiego, K. Galimskiego i M. Borkowskiego. W materiale dotyczącym J&S Energy S.A. wskazywano na rzekome nieprawidłowości przy wydawaniu spółce koncesji oraz brak nadzoru przez Prezesa URE nad wykonywaniem tychże koncesji. Informacje zawarte w tym materiale były nieprawdziwe.

Insynuacje dziennikarskie oparte były na błędnych danych. Sensacyjność informacji miała polegać na wydaniu koncesji na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki zanim to rozporządzenie weszło w życie. Faktycznie jednak kolej rzeczy była inna. W materiale błędnie podano datę wydania koncesji na wytwarzanie i magazynowanie paliw ciekłych dla przedsiębiorstwa J&S Energy. Koncesje te zostały wydane 21 lutego 2002 roku, czyli pół roku po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, a nie - jak podano w materiale - 21 lutego 2001 roku, czyli zanim rozporządzenie zaczęło obowiązywać. Informacje te można sprawdzić w Bazie Koncesji dostępnej na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej/ Rejestry i bazy/ Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje).

Zdaniem Prezesa URE koncesja dla spółki J&S Energy S.A. została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 13 czerwca 2001) oraz dowodami zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego.

Niedopełnienie obowiązków przez Prezesa URE, o którym mowa w materiale, miałoby polegać na braku kontroli stanu zapasu paliw płynnych utrzymywanych przez koncesjonowane przedsiębiorstwo. Tymczasem do kontrolowania stanu zapasów paliw ciekłych zobowiązana jest Agencja Rezerw Materiałowych.

Ponadto, dziennikarze przygotowujący informację nie uwzględnili stanowiska Urzędu Regulacji Energetyki. W imieniu i z upoważnienia Prezesa sprawę komentowała i odpowiadała na pytania dziennikarzy Agnieszka Głośniewska, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Urzędu. Jej wypowiedzi zostały jednak całkowicie pominięte, co nie pozwoliło na przedstawienie punktu widzenia Prezesa URE na sprawę.

Mając powyższe na uwadze Prezes URE zażądał, na podstawie Prawa prasowego, rzeczowego sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w wyemitowanym materiale. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.05.2009
Tagi: