Up
 
 

Okrągły Stół Regulatorów Energii poprzedzał obrady ministrów gospodarki z państw grupy G8

  • G8 round table of energy regulators
    G8 round table of energy regulators

23 i 24 maja w Rzymie odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu Regulatorów Energii. Konferencja poprzedziła zebranie ministrów gospodarki najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji (G8). Celem obrad Okrągłego Stołu Regulatorów było wypracowanie rekomendacji dot. kluczowych problemów sektora energetycznego na świecie dla odpowiedzialnych za energetykę ministrów państw grupy G8, dyskutujących na kolejnym Szczycie.

W obradach Okrągłego Stołu jako „Szerpowie” wzięli udział reprezentanci regionalnych stowarzyszeń regulatorów energetyki z Europy, Afryki, Azji i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele organów regulacyjnych m.in. z państw G8. Regulatorzy zakończyli prace Okrągłego Stołu opracowaniem i przyjęciem „Oświadczenia regulatorów Krajów G8” (G8 Energy Regulators Statement), które następnie przekazali uczestniczącym w Szczycie G8 ministrom.

Rekomendacja regulatorów kładzie akcent na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez promocję nowoczesnych regionalnych rynków energii, które potrafią sprostać wyzwaniom zmian klimatycznych oraz korzystają z nowych technologii. W dokumencie regulatorzy podkreślali także konieczność zapewnienia niezależności organów regulacyjnych, solidarności z krajami rozwijającymi się oraz konieczność ochrony najuboższych. Nacisk na zapewnienie niezależności regulatorów, przejrzystość i płynność rynków energii, bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje w nowe technologie (w tym np. smart grid), dążenie do zbliżenia (konwergencji) systemów regulacyjnych, zwalczanie ubóstwa energetycznego - to szczególnie istotne punkty rekomendacji, którą przekazaliśmy ministrom grupy G8. Możliwość przedstawienia rekomendacji to wyraz uznania roli regulatorów w budowaniu rynku energii - podsumowywał obrady Mariusz Swora, Prezes URE biorący udział w spotkaniu Okrągłego Stołu Regulatorów jako przedstawiciel Stowarzyszenia Regionalnych Regulatorów Energetyki (ERRA). Prezes URE wchodzi w skład Prezydium Stowarzyszenia od kwietnia br.

Ministrowie energetyki państw G8, na zakończenie obrad w Rzymie - uwzględniając szereg postulatów, które znalazły się w rekomendacji przygotowanej przez Regulatorów - ogłosili m.in. konieczność podjęcia walki ze zjawiskiem określanym jako "ubóstwo energetyczne". Szacunki wskazują, że obecnie ubóstwem energetycznym dotkniętych jest ok. 1 miliarda 600 milionów ludzi na świecie. Ministrowie podkreślili także potrzebę ożywienia współpracy między rządami a przedsiębiorstwami energetycznymi mającej na celu zwiększenie inwestycji w tym sektorze, wagę stosowania innowacji w energetyce, oraz konieczność generowania efektywności energetycznej. Pełne teksty dokumentów przyjętych na szczycie G8, w tym oświadczenie Regulatorów, można znaleźć na stronie internetowej szczytu

W rzymskich obradach, odbywających się pod hasłem "Przejść przez kryzys: ku nowemu światowemu przywództwu w dziedzinie energii", na zaproszenie ministrów G8 uczestniczyli także szefowie resortów energetyki z 15 najważniejszych krajów-producentów energii. Uczestnicy obrad reprezentowali łącznie 80 procent podaży i popytu energii na rynku światowym.

Grupa G8 (ang. Group of Seven and Russia) to koalicja najbardziej wpływowych państw świata. W skład grupy wchodzą: Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Przywódcy państw G8 spotykają się na corocznych szczytach gospodarczych i politycznych. G8 nie posiada bazy administracyjnej ani stałych organów. Działa w formule prezydencji obejmowanej kolejno przez poszczególne kraje. Szczególnie ważną rolę w pracach G8 odgrywają grupy „Szerpów”. Reprezentują oni poszczególne kraje bądź organizacje i przygotowują materiały na Szczyt G8.

Spotkanie Regulatorów spotkało się z dużym zainteresowaniem włoskiej opinii publicznej - liczne artykuły m.in. w Corriere Della Sera oraz Avvenire.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.05.2009
Tagi: