Up
 
 

O sytuacji dużych zakładów przemysłowych w obliczu wzrastających kosztów zakupu energii elektrycznej dyskutowano na posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej

Komisja, której obradom przewodniczył senator Jan Wyrowiński (przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej), zapoznała się z informacją na temat sytuacji dużych zakładów przemysłowych w związku z wysokimi cenami energii elektrycznej. Mariusz Swora, Prezes URE przedstawił aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej. Prezes URE odniósł się do publikowanych przez media danych z Krajowego Rejestru Długów, zgodnie z którymi zadłużenie Polaków od sierpnia ub. r. wzrosło o 70 mld. złotych. Kilkaset milionów z tych długów przypada na rachunki za energię elektryczną i gaz ziemny - W takiej sytuacji trudno myśleć o dalszych podwyżkach cen energii - stwierdził Prezes URE. Dr Mariusz Swora zwrócił uwagę na przygotowane przez rząd zmiany w Prawie energetycznym, które mają doprowadzić do wzmocnienia regulatora, upublicznienia handlu energią i skrócenia czasu potrzebnego na zmianę sprzedawcy.

Sytuację odbiorców przemysłowych z punktu widzenia sprzedawców energii przedstawił Marek Kulesa - dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią. Grupę dużych odbiorców reprezentował Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG). Kaliś podkreślał wyjątkowo trudną sytuację tej grupy odbiorców w porównaniu z sytuacją odbiorców energochłonnych w innych państwach europejskich. Przewodniczący FOEEiG zwrócił uwagę na możliwość utraty konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego w stosunku do firm zagranicznych i wezwał do przyjęcia szczególnych rozwiązań dla tego sektora jak np. obniżka akcyzy na energię elektryczną czy obniżka obciążeń z tytułu realizacji tzw. obowiązków kolorowych. Ponadto, zdaniem H. Kalisia, istnieje konieczność dopuszczenia dużych odbiorców do obrotu hurtowego energią elektryczną.

Mirosław Barszcz, doradca Business Center Club, zwrócił z kolei uwagę na brak konkurencji na rynku, która - zdaniem eksperta - jest wynikiem przeprowadzonej konsolidacji pionowej w energetyce. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji budżetowej, należy poważnie rozpatrzyć konieczność obniżki akcyzy na energię elektryczną, której wysokość była ustalona przy znacznie niższych cenach energii elektrycznej - stwierdził. W posiedzeniu wziął udział również Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii. Onichmowski powołując się na doświadczenia giełdy papierów wartościowych przedstawił koncepcję upublicznienia obrotu energią elektryczną.

Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone sytuacji dużych zakładów przemysłowych w związku ze wzrastającymi kosztami zakupu energii elektrycznej odbyło się z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dn. 26 maja 2009 r. W posiedzeniu uczestniczyli także ministrowie: Joanna Strzelec – Łobodzińska z Ministerstwa Gospodarki oraz Jan Bury, wiceminister Skarbu Państwa.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.05.2009
Tagi: