Up
 
 

Bezpieczeństwo energetyczne UE

Zakończyło się V FORUM EKONOMICZNE EUROPA - ROSJA

  • Żródło: Instytut Studiów Wschodnich
    Żródło: Instytut Studiów Wschodnich
  • Żródło: Instytut Studiów Wschodnich
    Żródło: Instytut Studiów Wschodnich

W dniach 25 - 27 maja w Bukareszcie odbywało się V Forum Europa - Rosja. W Forum zorganizowanym pod patronatem prezydenta Rumunii Trafiana Băsescu brało udział ponad 160 przedstawiciel świata polityki, gospodarki i nauki. Marek Woszczyk, Wiceprezes URE uczestniczył w panelu poświęconym bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej.

Na sesji otwierającej Forum Traian Basescu, Prezydent Rumunii, powiedział, że dzisiaj, zwłaszcza w obecnej sytuacji, potrzebna jest rzeczowa ocena, konsultacje i dyskusja nt. bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty.

Na forum dyskutowano o wspólnych dla Unii Europejskiej i Rosji wyzwaniach w polityce światowej, zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, możliwych kierunkach rozwoju rynków finansowych UE i Rosji, Europejskiej Architekturze Bezpieczeństwa i Nowej Roli Rosji we wdrażaniu podejścia opartego na współpracy. W trakcie dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej Marek Woszczyk, wiceprezes URE, najwięcej uwagi poświęcił kwestiom importu paliw gazowych.

Woszczyk zwrócił uwagę, że gaz ziemny jest nośnikiem ok. ¼ całkowitej energii pierwotnej zużywanej obecnie w UE, natomiast udział gazu pochodzenia rosyjskiego to de facto (od wielu lat) 6 - 7 % tej energii. Dane statystyczne wskazują więc jasno, że problem bezpieczeństwa energetycznego w kontekście importu gazu z Rosji widziany z perspektywy Unii jako całości ma dalece inny wymiar i rangę, niż ten sam problem widziany przez pryzmat zależności od importu gazu rosyjskiego gospodarek poszczególnych państw członkowskich UE.

- Z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że rynki gazu ziemnego państw unijnych z Europy środkowej i wschodniej (w większości rynki względnie niewielkie na tle całej UE) pozostają w istotnym stopniu (np. w przyp. Polski w ok. 2/3) uzależnione od dostaw gazu z Rosji. Równocześnie kraje Europy zachodniej, będące największymi konsumentami gazu rosyjskiego w Unii (jak Niemcy czy Włochy), cieszą się znacznym stopniem dywersyfikacji kierunków i metod dostaw gazu. - powiedział Marek Woszczyk podczas swojego wystąpienia. - Sposobem na poprawę stanu bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny w każdym kraju członkowskim UE jest budowa prawdziwie jednolitego europejskiego rynku gazu. Jednolity rynek oznacza zniwelowanie istniejących różnic co do ryzyka wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu na terenie poszczególnych państw członkowskich wskutek możliwości swobodnej realokacji dostaw gazu między narodowymi systemami gazowymi.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.05.2009
Tagi: