Up
 
 

Polska elektroenergetyka - realia - problemy - dylematy

Realia, problemy i dylematy stojące przed Polską elektroenergetyką były przedmiotem dyskusji specjalistów zebranych na III ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 28 maja 2009 r. Celem spotkania była wymiana poglądów dotyczących kluczowych zagadnień determinujących prawidłowy rozwój sektora energetycznego i harmonijny rozwój całej polskiej gospodarki.

W konferencji współorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków wziął udział Marek Woszczyk, Wiceprezes URE.

W panelu poświęconym ocenie aktualnego stanu rynku energii elektrycznej w Polsce Prezes Woszczyk przekonywał, że najlepszym sposobem na to, aby w sektorze elektroenergetycznym pojawiły się (w sposób minimalizujący ryzyko nowych kosztów osieroconych) wszystkie niezbędne dla pokrycia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną inwestycje w moce wytwórcze i infrastrukturę sieciową, jest zafunkcjonowanie w pełni konkurencyjnego rynku energii. Podkreślał przy tym, jak wiele jest w tej mierze jeszcze do zrobienia. - Jednym z mierników stopnia rozwoju konkurencji na rynku energii jest liczba dokonywanych przez odbiorców zmian sprzedawców. W Polsce, licząc narastająco, wg stanu na koniec marca br. w uwolnionym segmencie odbiorców przemysłowych dotychczas zanotowano w sumie 212 zmian sprzedawców, zaś w regulowanym segmencie gospodarstw domowych sprzedawcę zmieniło już w sumie 956 odbiorców, podczas gdy np. na rynku skandynawskim liczba zmian tylko w ciągu miesiąca potrafi osiągnąć poziom kilkudziesięciu tysięcy, zaś na rynku brytyjskim - nawet kilkaset tysięcy miesięcznie! To proste zestawienie liczb pokazuje skalę problemu, z jaką w kraju mamy do czynienia. - powiedział Prezes Woszczyk. Wśród remediów wskazał m.in. na potrzebę wzmocnienia pozycji odbiorcy na rynku energii, który powinien być ostatecznym beneficjentem konkurencji, zgodnie z jego preferencjami. Osiągnięciu tego celu mają służyć nowe regulacje przewidziane w spodziewanej nowelizacji Prawa energetycznego, jak bezkosztowa dla odbiorcy zmiana sprzedawcy, obowiązek publikowania ofert sprzedaży przez spółki obrotu w sposób łatwo dostępny dla odbiorców, publikowanie przez OSD wykazu sprzedawców działających na obszarze danej sieci dystrybucyjnej, obowiązek publikowania wzorców umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, upowszechnienie tzw. kalkulatorów taryfowych, umożliwiających odbiorcy łatwe porównywanie poszczególnych ofert.

Podczas konferencji rozmawiano również m.in. o polityce energetycznej Polski do 2030 r., technologiach energooszczędnych w kontekście pakietu energetyczno-klimatycznego, barierach rozwoju i utrzymania polskiej elektroenergetyki, a także o energetyce jądrowej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.06.2009
Tagi: