Up
 
 

TAK - dla inteligentnych liczników energii!

Podpisano Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego.

3 czerwca Urząd Regulacji Energetyki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu podpisały Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego.

Sygnatariusze Deklaracji, reprezentujący instytucje i organizacje chroniące interesy konsumentów i odbiorców energii, wyrazili jednoznaczne poparcie dla powszechnego wprowadzenia technologii inteligentnego opomiarowania w polskim systemie elektroenergetycznym, podkreślając korzyści, jakie wszystkim uczestnikom rynku przyniesie instalacja technologicznie zaawansowanych rozwiązań.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do monitorowania wdrażania systemu inteligentnego opomiarowania tak, aby odbiorcy energii odnieśli jak najwięcej korzyści oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań służących interesowi odbiorców.

Sygnatariusze podkreślili także konieczność rozłożenia kosztów wdrażania systemu w sposób przynoszący korzyści wszystkim uczestnikom rynku elektroenergetycznego oraz zarekomendowali, aby ten system został docelowo wykorzystywany w analogiczny sposób przez sektory paliw gazowych, ciepła i wody.

Jednocześnie organizacje - sygnatariusze deklaracji wezwały wszystkie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, w tym w szczególności związane z polskim sektorem elektroenergetycznym, do skutecznego poparcia i aktywnego udziału zarówno w propagowaniu idei tego rozwiązania, jak i wdrożenia. Sygnatariusze podkreślili, ze deklaracja ma charakter otwarty zachęcając zainteresowanych do współdziałania na rzecz skutecznego przeprowadzenia zmiany jakościowej w polskim systemie elektroenergetycznym.

Pod deklaracją podpisy złożyli Małgorzata Niepokulczycka - Prezes Federacji Konsumentów, Grażyna Rokicka - Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Henryk Kaliś - Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, prof. Tadeusz Skoczkowski - Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz dr Mariusz Swora, - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Z tekstem Deklaracji można zapoznać się poniżej.

Kontynuując promowanie systemu smart metering, URE w najbliższym czasie uruchomi na swojej stronie internetowej sondę, w której Wszyscy Zainteresowani będą mogli wyrazić opinię na temat systemu.

Inteligentne systemy już działają bądź są wdrażane w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej i świata, przynosząc odbiorcom energii wiele korzyści. Obecnie obsługują już 30 milionów gospodarstw domowych we Włoszech oraz setki tysięcy w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Holandia, USA i Kanada.

Systemy takie umożliwiają stałą i ciągłą wymianę informacji między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez przesył danych z licznika do sprzedawcy, ale także przekazywanie informacji zwrotnych do odbiorcy (np. dotyczącej aktualnej ceny energii). Liczniki „inteligentne” oferują odbiorcom pełną informację o jej wykorzystaniu w dostępny, przejrzysty sposób, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii przez gospodarstwo domowe, między innymi poprzez dostosowanie poziomu zużycia do jej aktualnej ceny i możliwości finansowych rodziny.

Mapa przedstawia rozmieszczenie inicjatyw dotyczących systemów inteligentnych liczników na świecie. Czerwone ikony odnoszą się do liczników energii, zielone - gazu, niebieskie - wody. Trójkąty oznaczają, że wdrażenie systemu znajduje się w fazie pilotażowej, okręgi - system w trakcie wdrażania.


View Smart Metering Projects Map in a larger map

Więcej informacji o systemie inteligentnego opomiarowania można znaleźć klikając na baner Inteligentne liczniki energii.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.06.2009
Tagi: