Up
 
 

Prezes URE zatwierdził pierwszą taryfę magazynową dla PGNiG

Udostępnienie przez PGNiG magazynów innym podmiotom dobrym krokiem w kierunku konkurencji na rynku paliw gazowych.

Świadczenie usług magazynowania paliwa gazowego odbywać się będzie w oparciu o instalacje magazynów KPMG Mogilno oraz PMG Husów i PMG Wierzchowice. Ze względu na różną charakterystykę techniczną (KPMG Mogilno jest magazynem kawernowym, a pozostałe to magazyny złożowe) usługa magazynowania oferowana będzie odrębnie dla obu rodzajów magazynów (dla potrzeb taryfy PMG Husów i PMG Wierzchowice zostały połączone w jeden - Wirtualną Instalację Magazynową - WIM).

Usługa magazynowania oferowana będzie w pakietach obejmujących 1 mln m3 pojemności czynnej łącznie z odpowiednią mocą zatłaczania i odbioru, różną dla instalacji kawernowej i złożowej. Odpowiednio do zakresu świadczonych usług w taryfie utworzono grupy taryfowe: MK – dla zlecających usługę magazynowania w KPMG Mogilno; MZ1 - dla zlecających usługę magazynowania w WIM na warunkach ciągłych; MZ2 - dla zlecających usługę magazynowania w WIM na warunkach przerywanych.

Zasoby magazynowe są niezbędne do prowadzenia ruchu sieci gazowej. Bez dostępu do pojemności magazynowych (własnych lub udostępnionych przez inny podmiot) nie jest możliwe także uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

PGNiG zostało wyznaczone przez Prezesa URE operatorem systemu magazynowego 31 grudnia 2008 roku. 25 maja br. przedsiębiorstwo przedłożyło Prezesowi URE taryfę magazynową, która po przeprowadzeniu postępowania taryfowego została zatwierdzona 16 czerwca 2009 r. Taryfa ta została skalkulowana na podstawie planowanych kosztów prowadzenia działalności w zakresie magazynowania. Taryfa Nr 1/2009 będzie obowiązywać od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Treść taryfy dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (plik PDF - 926 KB).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.06.2009
Tagi: