Up
 
 

Miasto Warszawa i Ministerstwo Nauki - za inteligentnym opomiarowaniem

Kolejne głosy poparcia dla inicjatywy Prezesa URE.

Podpisana przez Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urząd Regulacji Energetyki Deklaracja w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego nadal wywołuje pozytywne reakcje organów władz publicznych i samorządowych, instytucji i organizacji branżowych.

Głosy poparcia, które spływają do URE, wskazują, że jest duże zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na realizację projektu inteligentnych sieci. To rozwiązanie gwarantujące zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę sytuacji konsumentów i dokonanie przełomu technologicznego w energetyce - stwierdził Mariusz Swora, Prezes URE.

W mijającym tygodniu do głosów poparcia dołączyła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, która popierając projekt wyraziła uznanie dla działań związanych z poszukiwaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Swoje poparcie wyraziła również Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, która, popierając deklarację, przedstawiła również warszawskie inicjatywy dotyczące wprowadzenia systemu opomiarowania sieci ciepłowniczej. Poparcie dla deklaracji wyraził również Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Warto przypomnieć, że do tej pory poparcie zadeklarowały następujące organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje: Joanna Strzelec-Łobodzińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Jan Nowicki, Minister Środowiska; Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Prezydent Miasta Częstochowy; Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarów, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Operator Systemu Przesyłowego - PSE Operator SA oraz Vattenfall Poland. Zainteresowanie projektem wyrazili: Mirosław Sekuła, Przewodniczący sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, senator Jan Wyrowiński Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Natomiast Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wyraziło zainteresowanie projektem i uczestnictwem w dalszych pracach nad doskonaleniem systemu elektroenergetycznego w Polsce.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.07.2009
Tagi: