Up
 
 

Wygrana Prezesa URE przed Sądem Apelacyjnym w precedensowej sprawie

Prawie 8 mln kary dla RWE

Decyzją z 21 listopada 2005 r. Prezes URE nałożył na RWE STOEN S.A. (dziś RWE Polska) karę w wysokości 7 650 000 zł za nie przestrzeganie obowiązku utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym umożliwiającym dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny. Jest to jedna z najwyższych kar wymierzonych przez Regulatora, a związana między innymi z rozległą awarią w sieci Spółki, która miała miejsce 22 listopada 2004 r. w Warszawie i pozbawiła dostaw energii blisko 200 000 mieszkańców stolicy.

Od decyzji tej Spółka odwołała się do sądu. 28 maja 2008 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie przedsiębiorstwa. Od tego wyroku STOEN wniósł apelację. Sprawa została rozstrzygnięta przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 24 lipca 2009 r. Sąd oddalił apelację przedsiębiorstwa i utrzymał wyrok SOKiK z zeszłego roku, a tym samym utrzymał decyzję Prezesa URE w mocy. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Prezes URE prawidłowo ustalił, że RWE STOEN nie wywiązał się z obowiązku utrzymania sieci w należytym stanie technicznym, a decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej została wydana właściwie, w oparciu o prawidłowo zgromadzony materiał dowodowy. Sąd orzekł również, że wymierzona kara pieniężna choć dotkliwa, jest adekwatna do ustalonego naruszenia.

Całe postępowanie w sprawie nieprzestrzegania obowiązków przez przedsiębiorstwo energetyczne, jak i wymierzona kara, mają charakter precedensowy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.07.2009
Tagi: