Up
 
 

Rozpoczyna działanie Wojewódzki Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Wojewodzie Warmińsko - Mazurskim

W pracach Zespołu będą brali udział przedstawiciele Północnego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Gdańsku, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, a także lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Zespół to gremium opiniodawczo - doradcze, którego celem jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych i tworzenie warunków do efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych i przedsiębiorstw na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Inauguracyjne posiedzeniu Zespołu odbyło się 10 września 2009r pod przewodnictwem Jana Maścianicy, Wicewojewody Warmińsko - Mazurskiego.
W trakcie spotkania omówiono zasadnicze problemy funkcjonowania operatorów mediów energetycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności dotyczące obszaru działania, potencjału, skali działalności poszczególnych podmiotów oraz poziomu zabezpieczenia potrzeb energetycznych, a także planowanych inwestycji.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.09.2009
Tagi: