Up
 
 

URE proponuje nową metodologię oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw sieciowych - prace na ukończeniu

21 września 2009 r. odbyła się konferencja podsumowująca prace prowadzone w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską polegającego na wypracowaniu metodologii oraz projektów planów rozwoju dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) paliw gazowych oraz energii elektrycznej

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty prawie rocznych prac wykonywanych w ramach projektu doradczego, którego beneficjentem jest Urząd Regulacji Energetyki. Prace wykonywane były przy zaangażowaniu szerokiego grona przedstawicieli OSD, zaproszonych do konsultacji.

Gości konferencji podsumowującej działania URE, powitał Marek Woszczyk, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki. Przedstawiając pokrótce genezę przedsięwzięcia Wiceprezes podkreślił, że celem projektu jest wyposażenie regulatora w narzędzia wspomagające wdrażanie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i paliw gazowych - Rynki paliw gazowych i energii to rynki infrastrukturalne - podkreślił Wiceprezes Woszczyk - Bez właściwej infrastruktury trudno mówić o właściwie funkcjonującym rynku towarowym. A inwestycje w infrastrukturę należą do długoterminowego wymiaru regulacji. Nadszedł czas na modyfikację modelu oceny, którym dotąd posługiwał się urząd i wypracowanie narzędzia, które umożliwi obserwację strategii inwestycyjnych poszczególnych dystrybutorów.

Celem projektu było wypracowanie nowej metodologii przygotowywania i oceny programów rozwoju OSD. Projekty tych planów, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE. Plany rozwoju powinny zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne tak, aby nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw.

W instrukcji prezentującej sposób stosowania nowej metodologii podano źródła dostępnych danych niezbędnych dla jej stosowania oraz opracowano modele obliczeniowe ułatwiające jej wykorzystywanie. Wykorzystanie w planach rozwoju nowo opracowanej Zrównoważonych Kart Wyników ma pomóc OSD w uzasadnieniu założeń przyjętych w Projektach Planów Rozwoju poprzez zaprezentowanie w przejrzystej formie przyjętej przez OSD strategii.

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii. Projekt realizuje Agrotec Polska.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.09.2009
Tagi: