Up
 
 

Europejscy Regulatorzy powołują nieformalną grupę ekspertów w zakresie przyłączania do sieci

Nabór specjalistów do grupy trwa do 29 września

Grupa została powołana w celu wsparcia wiedzą ekspercką procesu przygotowania Wytycznych ramowych dotyczących kwestii przyłączania do sieci.

Zgodnie z przepisami aktów prawnych przyjętych w ramach tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego obowiązkiem organizacji skupiających operatorów systemów przesyłowych (ENTSO-E i ENTSO-G) będzie przygotowanie projektów kodeksów sieci dotyczących połączeń transgranicznych. Kodeksy te zostaną opracowane w oparciu o jasne i obiektywne zasady zawarte w Wytycznych ramowych przygotowanych przez europejską Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Europejscy Regulatorzy wystąpili z inicjatywą uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Wytycznych ramowych w okresie przejściowym - tj. do czasu ustanowienia Agencji - poprzez przygotowanie wkładu do Wytycznych w kilku priorytetowych obszarach.

W związku z tym Europejscy Regulatorzy poszukują osób zainteresowanych pracą w grupie eksperckiej. Osoby te muszą spełnić wymagania określone w załączniku nr 1 do listu otwartego Regulatorów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie eksperckiej proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do 29 września 2009 r. na adres: Fay Geitona, Secretary General, CEER, 28 rue Le Titien B-1000 Bruxelles, expertgroup.el@ceer.eu.

Szczegółowe informacje oraz treść pisma informującego o powołaniu grupy ekspertów dostępne są na stronie Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (CEER).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.09.2009
Tagi: