Up
 
 

Inteligentny pomiar - wyzwanie, szansa czy kosztowny obowiązek?

Sieć oparta na systemie inteligentnego pomiaru, jakkolwiek nie jest panaceum, może być skuteczną formą reagowania na obecną sytuację branży elektroenergetycznej. Inteligentne sieci pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony - wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne informacje, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu. Inteligentna sieć harmonijnie integruje działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników - wytwórców, dystrybutorów, sprzedawców i odbiorców - zapewniając zrównoważone, ekonomiczne i niezawodne zasilanie.

Zamknięcie pętli „inteligencji” wyzwala efekt synergii

Okres zwrotu takiej inwestycji na przykładzie projektu włoskiego - który został w pełni zrealizowany i obsługuje 32 mln odbiorców - szacowany jest na 4 lata, podczas gdy okres zwrotu inwestycji w nowe źródła wytwórcze to minimum 15 lat. Inteligentna sieć daje także oszczędności pozwalając na eliminację strat handlowych i redukcję zapotrzebowania rzędu 1,6 - 2 GW. Oszczędności roczne przeciętnego odbiorcy domowego wynikające z 10% ograniczenia zużycia energii to około 100 złotych rocznie.

Budowa inteligentnej sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku - poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie black’outami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.

Rolą Regulatora w implementacji procesu jest inicjowanie zmian i stymulowanie dostosowywania ram prawnych. Regulator - jako organ, któremu powierzono wdrożenie i nadzorowanie procesu liberalizacji rynku energii podporządkowanego takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne i wysoka konkurencyjność gospodarki - widzi swoją rolę jako patrona nad procesem standaryzacji i koordynacji oraz sprawowania nadzoru nad przygotowaniami.

Dyrektor Departamentu Taryf URE, dr inż. Tomasz Kowalak podczas warsztatów „Inteligentny pomiar - wyzwanie, szansa czy kosztowny obowiązek narzucony przez prawo?”, które odbyły się 30 września br. w Warszawie, mówił o genezie i założeniach inteligentnych pomiarów w Polsce. Przedstawił też doświadczenia innych krajów we wprowadzaniu systemu. Natomiast dwa tygodnie wcześniej, w dniach 14 -15 września 2009r. w Rotterdamie (Holandia) podczas międzynarodowej konferencji poświęconej inteligentnym sieciom - Smart Grids Summit 2009 na zaproszenie organizatorów dr inż. Tomasz Kowalak przedstawił możliwości i uwarunkowania wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 02.10.2009
Tagi: