Up
 
 

Najtańsze ciepło w mazowieckiem, najdroższe w opolskiem

Energetyka cieplna w liczbach - rok 2008. Unikalna publikacja URE o regulowanym rynku ciepła w Polsce.

Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce, które dysponują sieciami o długości ponad 19 tys. km, w 2008 r. wytworzyły ponad 425 tys. TJ ciepła. Około jednej trzeciej potencjału wytwórczego ciepłownictwa skupiona jest w dwóch województwach - śląskim i mazowieckim. Najniższy udział w krajowym potencjale mocy zainstalowanej i osiągalnej mają województwa: lubuskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie (po około 2%).

Ponad 60% przedsiębiorstw stanowi własność sektora publicznego (z tego w około 78% podmiotów należy do organów samorządu terytorialnego, a 21% jest własnością państwową). Pozostałe przedsiębiorstwa znajdują się w rękach sektora prywatnego (z czego 21% jest własnością podmiotów zagranicznych).

Potencjał techniczny koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych jest bardzo rozdrobniony i zróżnicowany. W 2008 r. całkowita moc cieplna zainstalowana w tego typu przedsiębiorstwach wynosiła 61 456,0 MW (dla porównania w 2002 r. było to 70 952,8 MW), a osiągalna − 59 829,5 MW (w 2002 r. - 67 285,4 MW)

Od 2002 r., czyli od czasu pierwszego tak obszernego badania sektora ciepłowniczego, struktura paliw zużywanych do produkcji ciepła ulega niewielkiej, ale stopniowej zmianie. Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest nadal węgiel kamienny, ale w latach 2002-2008 udział ciepła produkowanego z wykorzystaniem węgla kamiennego zmniejszył się o 3,3 punktu procentowego. Bardzo powoli rośnie udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania gazu ziemnego oraz biomasy.

Struktura produkcji ciepła według stosowanych paliw w 2002 i 2008 roku

W 2008 r. obserwowany był wzrost kosztów prowadzenia działalności ciepłowniczej. Na wzrost kosztów największy wpływ miał dynamiczny wzrost cen paliwa technologicznego (węgla) i energii elektrycznej. Średni koszt 1 tony węgla zużytego do produkcji ciepła w 2007 r. wynosił 192,40 zł, natomiast w 2008 r. już 223,29 zł (wzrost o 16%), natomiast koszt 1 m3 zużytego gazu ziemnego wysokometanowego wzrósł o prawie 11%. Najszybciej rosły ceny ciepła wytwarzanego z oleju opałowego lekkiego i gazu ziemnego wysokometanowego. Również znaczący był wzrost cen ciepła wytwarzanego z węgla kamiennego - o 7% w stosunku do 2007 roku.

Średnie ceny ciepła (bez usługi przesyłowej) wytworzonego z różnych rodzajów paliw w latach 2002, 2007 i 2008

Lata Średnia cena ciepła (zł/GJ)
węgiel kamienny węgiel brunatny olej opałowy lekki olej opałowy ciężki gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany biomasa
2002 22,53 16,26 43,98 21,31 32,72 30,80 26,87
2007 23,81 17,56 65,28 22,26 39,93 32,35 26,14
2008 25,46 17,93 66,81 22,30 42,60 31,63 25,73

Średnia cena ciepła w kraju (wraz z usługą przesyłu) wzrosła w ciągu ostatniego roku o 6,1% i wynosiła w 2008 r. 32,61 zł/GJ.

Średnie ceny ciepła w 2008 r. oraz wzrost cen w latach 2002-2008.

Średnia cena ciepła
Zmiana cen

Ukazało się szóste z kolei opracowanie statystyczne będące corocznym zestawieniem rezultatów i wniosków z badania wszystkich przedsiębiorstw, które posiadały ważną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności ciepłowniczej. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym materiałem obrazującym podstawowe tendencje w energetyce cieplnej w 2008 roku.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 02.10.2009
Tagi: