Up
 
 

Regulatorzy energii rozpoczęli proces konsultacji zasad skoordynowanych aukcji w Europie Środkowo-Wschodniej

Wdrożenie skoordynowanego mechanizmu zarządzania ograniczeniami w całym regionie, który ma na celu ujednolicenie zasad i procedur dostępu do transgranicznych zdolności przesyłowych w ramach jednego biura aukcyjnego (tzw. „one-stop shop”) przyczyni się do ograniczenia kosztów działania uczestników rynku, co powinno mieć pozytywny wpływ na warunki konkurencji na rynku. Metoda wyznaczania i alokacji dostępnych zdolności przesyłowych, uwzględniająca rzeczywiste przepływy energii elektrycznej w sieci (tzw. flow-based method), pozwoli na planowanie inwestycji w sposób, który przyczyni się do zwiększenia swobody handlu w regionie. Oba wyżej wymienione obszary, związane z poprawą warunków konkurencji na rynku, powinny w końcowym efekcie przynieść korzyści dla odbiorców końcowych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 06.10.2009
Tagi: