Up
 
 

Zakończyło się Światowe Forum Regulacji Energetyki

IV Światowe Forum Regulacji Energetyki (Word Forum on Energy Regulation - WFER), najważniejsza międzynarodowa konferencja dotycząca szeroko pojętej regulacji energetyki, odbyła się w dniach od 18 do 21 października 2009 r. w Atenach.

Czwarta, z zapoczątkowanego w 2000 roku, cyklu konferencji poruszała temat nowych tendencji w regulacji rynku elektroenergetycznego, ostatnich osiągnięć w sektorze oraz cały wachlarz spraw o zasięgu regionalnym i globalnym. Konferencje WFER tworzą unikalne miejsce umożliwiające spotkanie kilkuset decydentów : prezesów i dyrektorów generalnych przedsiębiorstw, oficjeli rządowych, polityków, naukowców i regulatorów z ponad sześćdziesięciu krajów.

Podczas trzydniowego Forum przeprowadzono szereg sesji tematycznych poświęconych m.in.: niezawodności i bezpieczeństwu dostaw, roli regulatorów w odpowiedzi na zmiany klimatu, konkurencyjności oraz niezależności, uprawnieniom i obowiązkom regulatorów i stosowanym przez nich dobrym praktykom regulacyjnym.

Wśród panelistów, znaleźli się m.in.: Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. energii, Lord Mogg, Przewodniczący Rady Europejskich Regulatorów Energii oraz regulatorzy ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Peru, Algierii. W konferencji polskiego Regulatora reprezentował Marek Woszczyk, Wiceprezes URE.

Nowa międzynarodowa platforma współpracy. Regulatorzy energii powołują Międzynarodowej Konfederację Regulatorów Energii

Pierwszego dnia konferencji, 19 października, regulatorzy energii ogłosili powołanie Międzynarodowej Konfederacji Regulatorów Energii - ICER (International Confederation of Energy Regulators). ICER ma stanowić dobrowolną platformę współpracy pomiędzy regulatorami z całego świata. Jej głównym celem będzie poprawa świadomości wśród społeczeństwa i decydentów co do roli, jaką odgrywa regulacja w energetyce. Tworząc tą dobrowolną konfederację założyciele mają nadzieję na wymianę informacji i najlepszych praktyk na polu regulacji. Aby to osiągnąć zostaną utworzone cztery wirtualne grupy robocze złożone z przedstawicieli różnych regionalnych stowarzyszeń regulatorów. Grupy te zostaną skupione wokół czterech głównych obszarów, które były jednocześnie tematami sesji tematycznych podczas ateńskiej konferencji, tj. niezawodność i bezpieczeństwo dostaw, rola regulatorów w odpowiedzi na zmiany klimatu, konkurencyjność oraz niezależność, uprawnienia i obowiązki regulatorów oraz stosowane przez nich dobre praktyki regulacyjne.

ICER skupia 11 regionalnych stowarzyszeń reprezentujących 200 organów regulacyjnych; swym zasięgiem obejmuje 6 kontynentów. Kraje, które nie uczestniczą w regionalnych stowarzyszeniach regulatorów także mogą zgłaszać swój akces do nowopowstałej Konfederacji. Pierwszym przewodniczącym ICER został Lord Mogg, Prezes Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (CEER), jednej z organizacji członków - założycieli Konfederacji. W skład konfederacji wchodzą także jako członkowie - założyciele regionalne stowarzyszenia skupiające organy regulacyjne z m.in. regionów Afryki (AFUR), Ameryki Łacińskiej (ARIAE), Kanady (CAMPUT), Wschodniej Azji i Pacyfiku (EAPIRF), regiony śródziemnomorskiego (MEDREG), Ameryki (NARUC), Karaibów (OOCUR) i południowej Azji (SAFIR).

Wspólne Stanowisko w sprawie zmian klimatu. Regulatorzy podejmą działania na rzecz sprostania zmianom klimatu

Drugiego dnia konferencji regulatorzy ogłosili wspólne stanowisko w sprawie zmian klimatu - World Energy Regulators' Statement on Climate Change. W swym oświadczeniu regulatorzy wskazują na rolę, jaka mają do odegrania organy regulujące rynki energii w obliczu zmian klimatycznych.

Regulatorzy w ogłoszonym stanowisku zobowiązali się m.in. do pomocy w zapewnieniu dostaw energii wszystkim odbiorcom na rynkach rozwijających się, podjęcia działań w kierunku głębszej międzynarodowej współpracy (czego efektem jest powołanie ICER), promowania efektywności energetycznej jako narzędzia, które zmniejszy negatywne skutki związane ze zmianami klimatu, uczestnictwa - w roli obserwatorów - w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Konferencje WFER organizowane są co trzy lata. Pierwsza z cyklu konferencji odbyła się w 2000 roku w Montrealu (Kanada), kolejna - w Rzymie, a ostatnia - w 2006 roku - w Waszyngtonie. Kolejna, piąta z cyklu konferencji odbędzie się w Quebeku (Kanada) w maju 2012 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.10.2009
Tagi: