Up
 
 

Prezes URE rekomenduje rozwiązania przedsiębiorstwom tzw. energetyki przemysłowej

Rekomendacje Regulatora dotyczą opracowania i stosowania procedur zmiany sprzedawcy

Zgodnie z prawem przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi dystrybucji energii powinny opracować i wdrożyć procedury zmiany sprzedawcy. Dla przedsiębiorstw tzw. energetyki przemysłowej istnieją przynajmniej dwa rozwiązania realizacji tego obowiązku:

  1. opracowanie wewnętrznej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
  2. zawarcie umowy na „operatorstwo” z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci to przedsiębiorstwo jest przyłączone

Wybierając pierwsze z rozwiązań rekomendowanych przez Regulatora przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej powinno opracować wewnętrzną instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, w której określi w szczególności: zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych, procedury zmiany sprzedawcy przez odbiorców, wymagania dla układów pomiarowo rozliczeniowych, podmioty i warunki bilansowania w systemie dystrybucyjnym, procedury powiadamiania o umowach sprzedaży energii elektrycznej i weryfikacji powiadomień oraz wymiany informacji w tym zakresie, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Pamiętać należy, że - w odróżnieniu od operatora systemu dystrybucyjnego - zasady te nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Drugim rozwiązaniem rekomendowanym przez Prezesa URE jest podpisanie przez przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej umowy na „operatorstwo” z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci to przedsiębiorstwo jest przyłączone. Na postawie tej umowy przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej może przekazać część obowiązków operatorowi sytemu dystrybucyjnego, który stosuje warunki bilansowania systemu, w tym procedury zmiany sprzedawcy określone Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Niemniej jednak, ze względów technicznych, rozwiązanie to nie zwalnia przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej z wykonywania obowiązków dotyczących pozyskiwania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych jako operator pomiarów na terenie swojej sieci dystrybucyjnej.

Pełna treść Informacji (nr 21/2009) w sprawie obowiązku opracowania i stosowania procedur zmiany sprzedawcy przez przedsiębiorstwa tzw. energetyki przemysłowej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.11.2009
Tagi: