Up
 
 

Jak oszczędzać energię i chronić środowisko? Co powinien wiedzieć przedsiębiorca zamierzający produkować energię ze źródeł odnawialnych?

URE w regionach

Troska o ziemię i klimat wymaga świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów paliw pierwotnych i energii. Ale to nie jedyne powody zachęcające do rozsądnego korzystania ze źródeł energii. Produkcja prądu z energii słonecznej, termomodernizacja budynków, efektywne korzystanie ze sprzętów elektrycznych, stosowanie efektywnego, energooszczędnego oświetlenia to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także realne obniżenie wysokości rachunków - a więc korzyść dla kieszeni odbiorców.

Działania na rzecz efektywności energetycznej polegają również na propagowaniu oszczędzania energii. W szerzenie wiedzy na ten temat aktywnie włącza się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W październiku 2009 r. podczas XVI Wielkopolskiego Forum Ekologicznego o znaczeniu racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii, eksperci z Zachodniego Oddziału Terenowego URE przekonywali przedstawicieli samorządów terytorialnych, pozarządowych organizacji ekologicznych, Rad Osiedli, zarządców budynków, mieszkańców Wielkopolski, uczniów i studentów.
Forum Ekologiczne jest cyklicznym spotkaniem podczas którego poruszane są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Tegoroczne spotkanie, nad którym patronat objął m.in. Prezes URE, poświęcone było udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak oszczędzać energię? Reprezentant Urzędu Miasta przedstawił działania podejmowane w Poznaniu w celu oszczędzania energii. Omawiano także problematykę zarządzania energią w domach i budynkach użyteczności publicznej, w tym także systemowych rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego.
Debata „Jak obniżyć wydatki na energię” pozwoliła zainteresowanym uzyskać porady fachowców dotyczące skutecznego zmniejszenia zużycia energii. Przedstawiciel URE podkreślał, że oszczędne korzystanie z energii nie musi wiązać się z ponoszeniem większych kosztów czy też rezygnacją z dotychczasowego komfortu życia i warunków pracy.

W ostatnich dniach października 2009 r. w Koninie odbyły się Dni Nauki i Techniki Konin 2009. Celem imprezy była popularyzacja nowych technologii oraz ukazanie możliwości praktycznego zastosowania nowinek technicznych, proekologicznych i energooszczędnych w codziennym życiu. Dni Nauki i Techniki Konin 2009 zostały zorganizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT przy aktywnym udziale partnerów, w tym poznańskiego oddziału URE.
Pokazy naukowe, wystawy, prezentacje, tematyczne stoiska, wycieczki do zakładów i organizowane konkursy skierowane były do mieszkańców miasta i regionu, a w szczególności do uczniów i studentów. Przedstawiciele Zachodniego Oddziału Terenowego URE przygotowali specjalne stoisko edukacyjne, które przekonywało o konieczności poszanowania energii i przybliżało zasady związane z jej oszczędzaniem. Dyskusje z publicznością konińskich Dni Nauki i Techniki związane były z oszczędzaniem energii, eliminowaniem marnotrawstwa energii, ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym.

Oddział lubelski URE brał natomiast udział w działaniach promujących odnawialne źródła energii. Podczas konferencji odbywającej się w połowie października w Lublinie, a współorganizowanej m.in. przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Fundację Inicjatyw Menedżerskich, przedstawiciele URE prezentowali regulacje dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzanie energii lub ciepła w źródłach zaliczanych do OZE - warunki uzyskania koncesji, system wsparcia, świadectwa pochodzenia. Podobna tematyka została także przedstawiona podczas konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w dniach 5-6 listopada: „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój Lubelszczyzny - rozwój biogazowi rolniczych”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.11.2009
Tagi: