Up
 
 

W Istambule odbyło się kolejne spotkanie władz Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki

Polski regulator przedstawił swoje osiągnięcia w zakresie działań na rzecz odbiorców wrażliwych oraz inicjatywę wdrożenia inteligentnych sieci i pomiarów.

Rozpoczynając dyskusję na temat odbiorcy „wrażliwego” i ubóstwa energetycznego przedstawiono powody, dla których to Regulator, a nie inne organy rządowe wskazane do tego zadania w dyrektywach, podjął inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemów odbiorców wrażliwych społecznie w Polsce. Przedstawiona została propozycja definicji odbiorcy wrażliwego, metody pomocy tym grupom odbiorców, wskazanie możliwych źródeł jej finansowania oraz rozwiązania legislacyjne. Większość Regulatorów Europy Środkowo-Wschodniej - podobnie jak Prezes URE - widzi konieczność rozwiązania problemu odbiorców wrażliwych społecznie na swoich rynkach, dlatego prezentacja Polski spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W dyskusji Regulatorzy często wskazywali na taryfy socjalne jako metodę rozwiązania problemu odbiorców słabych ekonomicznie. Przedstawiciel polskiego regulatora wyjaśniając wady takiego rozwiązania wskazał na subsydiowanie skrośne i brak transparentności przy zastosowaniu taryf socjalnych oraz przekonywał do skorzystania z wypracowanych przez Prezesa URE rozwiązań systemowych opartych o regulacje z zakresu pomocy społecznej.

Kolejnym tematem podjętym przez przedstawiciela Prezesa URE była kwestia wdrażania inteligentnych liczników i inteligentnych sieci do systemu elektroenergetycznego. Regulator polski jest zwolennikiem i inicjatorem wdrożenia inteligentnych sieci i pomiarów, traktując nowe rozwiązanie jako niosące istotną pomoc w zmierzeniu się ze strukturą i charakterystyką polskiej elektroenergetyki. Przedstawiciel Prezesa URE wyjaśniając ideę smart metering oraz smart grids, wskazywał na liczne korzyści dla odbiorców energii, wynikające z wdrożenia nowych rozwiązań służące między innymi poprawie efektywności użytkowania energii, a co za tym idzie mające wpływ na zarządzanie użytkowaniem energii w gospodarstwach domowych i wysokość rachunków.

W trakcie dyskusji poruszono także problemy wiążące się z wdrażaniem technologii smart, w tym przede wszystkim koszty. Regulator turecki poinformował, że na terenie Turcji od niedawna realizowanych jest kilka projektów pilotażowych smart grids. Dopiero po dokonaniu na podstawie tych projektów oceny przydatności i korzyści dla odbiorców oraz dla OSD zostanie tam podjęta decyzja w sprawie rozpowszechnia wdrożenia inteligentnych sieci i pomiarów.

Spotkanie ERRA odbywało się w dniach 15 - 17 listopada 2009 r.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.11.2009
Tagi: