Up
 
 

Efektywne wykorzystanie energii ważne zarówno w domu, jak i w gminie

Warsztaty edukacyjne URE w Gdańsku i Poznaniu

Poprawa efektywności energetycznej to dziś jedno z największych wyzwań zarówno w wymiarze globalnym (dla gospodarek światowych) jak i indywidualnym (dla odbiorców energii). W skali globalnej polityka efektywności przekłada się m.in. na mniejsze zużycie zasobów naturalnych oraz poprawę wydajności i rozwój gospodarki; dla odbiorców to kwestia poprawy komfortu życia oraz wymierne oszczędności na rachunkach.

Gdański oddział URE działając na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej wśród młodzieży zainicjował warsztaty pod hasłem „Dbam o środowisko i racjonalnie wykorzystuję energię”. W warsztaty, przeprowadzane w jednym z gdańskich gimnazjów, bardzo aktywnie włączyła się młodzież. Uczniowie przygotowali plakaty i inne prace plastyczne, które przedstawiały zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania energii. Co mogę zrobić, aby zaoszczędzić energię? Jakie urządzenia zużywają jej najwięcej? Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i dzięki temu mniej płacić za prąd? Jak oszczędzać na ogrzewaniu mieszkania? Na te i inne pytania młodzież starała się udzielić odpowiedzi. Najbardziej aktywni otrzymali poradniki traktujące o oszczędzaniu energii elektrycznej w domu oraz plakietki: „Dbam o środowisko i racjonalnie wykorzystuję energię elektryczną”

Pracownicy Gdańskiego oddziału URE omawiając zagadnienia dotyczące racjonalnego korzystania z energii starali się zmobilizować młodzież do zachęcania pozostałych członków rodzin do poszanowania energii, chociażby poprzez umiejętne korzystanie z posiadanych urządzeń, a przy zakupie nowych – sugerowanie się etykietami energetycznymi. Oszczędzając energię każdy z nas wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery - oszczędzając 1 kWh energii elektrycznej ograniczamy emisję do atmosfery 1 kg CO2.

W Poznaniu z kolei odbyło się seminarium dotyczące efektywnego zarządzania energią w gminach. Spotkanie miało miejsce podczas XIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego towarzyszącego Targom POLEKO.
Podczas seminarium szukano odpowiedzi na pytania: Jak efektywnie zarządzać energią w gminach? Jaki wpływ na efektywność energetyczną ma kogeneracja, ciepło systemowe i odnawialne źródła energii? URE przedstawiło ogólne zagadnienia związane z rynkiem energii elektrycznej i ciepła oraz kierunki ich rozwoju, podkreślając zadania jakie w tym obszarze ma wypełnienia samorząd terytorialny. Gminy są ważnym podmiotem regionalnego rynku energii - poprzez planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wpływają bowiem na kierunki rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 01.12.2009
Tagi: