Up
 
 

30 tysięcy zielonych certyfikatów!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzydziestotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE)

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonymi certyfikatami” wydało URE od 1 października 2005 r. czyli od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

W Polsce najwięcej jest jednostek wytwarzających zieloną energię w elektrowniach wodnych - ponad 700. Na drugim miejscu plasują się elektrownie wiatrowe - takich instalacji jest ponad 280. W województwie śląskim zlokalizowana została jedyna jak dotychczas instalacja produkująca energię przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Do pozostałych technologii zaliczanych do OZE, a wykorzystywanych w Polsce, należą elektrownie biogazowe i biomasowe, a także elektrownie wytwarzające energię w procesie współspalania.

Rodzaj źródła OZE
Moc zainstalowana [MW]
2007 r. 2008 r. 2009 r.*
Elektrownie na biogaz 
45,699 54,615 69,205
Elektrownie na biomasę
255,390 231,990 233,790
Elektrownie wiatrowe 
287,909 451,090 582,597
Elektrownie wodne 
934,779 940,576 944,020
Współspalanie
- - 37 jednostek**
Łącznie
1 523,777 1 678,271 1 829,612

* dane dotyczące 2009 roku przedstawiają stan na 21.09.2009
** w przypadku jednostek wykorzystujących technologię współspalania nie jest możliwe określenie mocy zainstalowanej

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.12.2009
Tagi: