Up
 
 

Prezes URE podejmie konieczne kroki prawne zmierzające do przywrócenia obowiązku taryfowania wszystkich przedsiębiorstw sprzedających energię odbiorcom w gospodarstwach domowych

Prezes URE wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf udzielonego przedsiębiorstwom energetycznym w 2007 r

Prezes Urzędu skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, który daje regulatorowi możliwość cofnięcia udzielonego wcześniej zwolnienia. Decyzję tę Prezes URE podejmuje w związku z wyrokami Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących przedsiębiorstw Vattenfall Sales Poland S.A. oraz RWE Polska S.A..

Podkreślenia wymaga, że sąd podejmując rozstrzygnięcie w spornych sprawach ograniczył się do kwestii proceduralnych - nie rozstrzygając kwestii konkurencyjności rynku, kluczowej dla pełnej liberalizacji. Zdaniem regulatora rynek nadal nie jest konkurencyjny w segmencie odbiorców indywidualnych, co stanowi podstawę dla dzisiejszej decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do przywrócenia obowiązku taryfowania.

W 2007 roku Prezes URE wydał decyzje zwalniające wszystkich przedsiębiorców sprzedających energię z obowiązku zatwierdzania taryf. Obecny Prezes URE dr Mariusz Swora zmienił te decyzje w ten sposób, że obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia w odniesieniu do odbiorców indywidualnych został utrzymany. Do decyzji tych dostosowali się wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem RWE Polska S.A. i Vattenfall Sales Poland S.A., które wniosły sprawę do sądu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.12.2009
Tagi: