Up
 
 

Droga do przodu - energia atomowa i odnawialna

Marek Woszczyk, wiceprezes URE wziął udział w polsko-ukraińsko-niemieckiej konferencji energetycznej, w panelu dotyczącym przyszłości energetyki jądrowej w Polsce i państwach regionu pt. Droga do przodu - energia atomowa i odnawialna. Organizatorami konferencji, która odbywała się w Warszawie w dniach 17 - 18 grudnia 2009 r. były Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Zwiększenie produkcji energii atomowej jest jednym z możliwych sposobów obniżenia emisji dwutlenku węgla. Niemcy rozważają powrót do energetyki jądrowej, Polska decyduje się na budowę elektrowni atomowych - w styczniu 2009 roku rząd przyjął uchwałę o wybudowaniu co najmniej dwóch elektrowni jądrowych. Ukraina, która wytwarza około 52% energii w źródłach atomowych, ma nadmiar energii, który może eksportować.

Wiceprezes Woszczyk - W Polsce około 93% energii produkowanej jest z węgla, a zatem emitujemy dużo dwutlenku węgla. Wobec wyzwań i zobowiązań klimatycznych, nie sądzę żeby można było nie realizować programu budowy energetyki jądrowej. Wiceprezes podkreślił także koniczność rozbudowy połączeń międzysystemowych między państwami, które umożliwią eksport i import energii.

Polsko-ukraińsko-niemieckia dyskusja odbywała się w ostatnich dniach trwania Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze i w czasie gdy Rada Europejska omawia nową regulację unijną dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, którą w przyszłym roku przedłoży pod obrady Parlamentu Europejskiego. Te dwa w dużym stopniu powiązane zagadnienia - bezpieczeństwo energetyczne oraz dążenie do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla - stawiają decydentów w Berlinie, Kijowie i w Warszawie przed poważnymi wyborami politycznymi. Celem warszawskiej konferencji było zbadanie, w jaki sposób te trzy państwa radzą sobie z wyzwaniami politycznymi oraz refleksja, czy rozwiązania, które będą zaproponowane przez Konferencję Klimatyczną oraz Unię Europejską są adekwatną odpowiedzią wobec skali problemu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.12.2009
Tagi: