Up
 
 

URE kontynuuje działania edukacyjne

Tylko odbiorca odpowiednio poinformowany może skutecznie dbać o własne interesy.

Edukacja odbiorców paliw i energii powinna przyczynić się do zwiększenia ich aktywności i podejmowania działań w kierunku praktycznego rozwiązywania problemów. Tylko odbiorca należycie poinformowany może być partnerem dla dysponujących niewątpliwie silniejszą pozycją rynkową przedsiębiorstw energetycznych.

Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE w Łodzi w dniach 11 i 12 grudnia 2009 r. zorganizował seminarium dla studentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Przedmiotem wykładów i dyskusji były przede wszystkim zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych – którą promuje Prezes URE, w tym takie szczegółowe kwestie jak możliwości zabezpieczenia odbiorców przed wstrzymaniem dostaw energii.

Dwudniowe seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych pracowników służb socjalnych, zwłaszcza w kontekście ochrony tzw. „wrażliwych odbiorców”. Temat ten jest aktualny nie tylko ze względu na przyjęcie przez Unię Europejską tzw. trzeciego pakietu energetycznego – który nakładają na państwa członkowskie obowiązek pomocy odbiorcom, których nie stać na opłacanie rachunków - ale przede wszystkim z uwagi na wzmożone działania przedsiębiorstw energetycznych, zmierzające do egzekwowania należności za dostarczone paliwa i energię.

Południowo-Zachodni Oddział Terenowy URE we Wrocławiu podjął natomiast współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS). W listopadzie i grudniu 2009 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników MOPS-u. Na spotkaniach przedstawiano zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, kwestie zapobiegania wstrzymaniu dostaw energii i paliw dla „odbiorców wrażliwych” - czyli m.in. odbiorców znajdujących się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagadnienie racjonalizacji zużycia energii i gazu w gospodarstwach domowych oraz zasady rozliczeń za energię i gaz.

Wiedza przekazana przez pracowników URE umożliwi pracownikom MOPSu skuteczniejszą pomoc „odbiorcom słabym ekonomicznie”.

Północny Oddział Terenowy w Gdańsku rozwija współpracę z Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W ramach nawiązanej w maju br. współpracy pracownicy gdańskiego oddziału URE uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej „Energetyka w województwie pomorskim” prezentując zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Przedstawiciele URE skupili się na w głównej mierze na zagadnieniu jakim jest koncesjonowanie OZE, jak również na odmowach przyłączenia OZE (w szczególności farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ze względu na brak możliwości technicznych przyłączenia. Przypomnieli także o istniejącym systemie wsparcia źródeł energii, jakim są świadectwa pochodzenia stanowiące dodatkowe źródło przychodów dla podmiotów wytwarzających energię przyjazną środowisku.

Podczas konferencji głos zabrali również naukowcy, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i dystrybucją energii, producenci urządzeń energetycznych oraz przedstawiciele samorządów gmin, którzy wskazywali m.in. na korzyści dla regionu Pomorza wynikające z inwestowania w OZE.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.12.2009
Tagi: