Up
 
 

6 stycznia 2010 URE ogłosił przetarg nieograniczony na kampanię edukacyjno-informacyjną

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert na realizację kampanii edukacyjno - informacyjnej pod roboczym tytułem „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, realizowanej w ramach projektu „Aktywizacja strony popytowej rynku energii - promocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu, wynikających z acquis communautaire”, finansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Więcej informacji na temat kampanii oraz dokumenty przetargowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki (www.bip.ure.gov.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 07.01.2010
Tagi: