Up
 
 

Postępowania w sprawie zatwierdzenia taryf na dystrybucję energii dobiegają końca

Ceny rosną, ale nieznacznie

Już tylko dwa postępowania administracyjne toczą się w sprawie zatwierdzenia taryf dystrybucyjnych. Pomiędzy 23 grudnia 2009 roku a 13 stycznia 2010 roku Regulator zatwierdził taryfy dwunastu spółkom dystrybucyjnym. Średni wzrost zatwierdzonych stawek dla odbiorców wszystkich grup taryfowych wyniósł 4,9%. Odbiorcy w tzw. grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) zapłacą za dystrybucję energii średnio o 6,3% więcej (najmniejszy wzrost, bo 1,9% odczują odbiorcy przyłączeni do sieci PGE Dystrybucja Łódź, a największy, 8,1% - klienci EnergiaPro). Postępowania taryfowe dwóch pozostałych spółek: RWE Stoen Operator i PGE Dystrybucja Białystok zakończą się w najbliższym czasie.

Do tej pory Prezes URE zatwierdził dwie z dwunastu taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych: przedsiębiorstwom Enea i Energa. Wzrost cen energii w tych dwóch przedsiębiorstwach wyniósł odpowiednio 5,6% i 6,8%. Oznacza to, że rachunki (na które składają się opłaty za energię i jej dystrybucję) wzrosną dla klientów indywidualnych Enei (grupa G) średnio o 4,5%, natomiast dla klientów Energii - średnio o 5,9%.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wzrosty cen i stawek w zatwierdzonych dotychczas taryfach.

  Wzrost taryfy OSD ogółem (dla wszystkich grup odbiorców) Wzrost ceny    dystrybucji w grupie G Łączny wzrost na rachunku    w grupie G
% % %
ENEA Operator Sp. z o.o.
4,3
3,2
4,5
ENERGA Operator S.A.
4,2
4,8
5,9
EnergiaPro S.A.
6,7
8,1
 
ENION S.A.
5,8
7,9
 
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
3,5
4,3
 
PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
2,1
1,9
 
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
4,9
6,1
 
VATTENFALL Distribution Poland S.A.
3,4
3,3
 
PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A.
5,4
5,5
 
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
4,8
5,6
 
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
6,2
6,3
 
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
6,4
6,8
 

Postępowania taryfowe toczą się od końca września 2009 roku. W pierwszych wnioskach przedsiębiorstwa żądały podwyżek cen energii rzędu 17%. Prezes URE, równoważący interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, dążąc do uwzględnienia w taryfach jedynie uzasadnionego poziomu cen - do czego obliguje go Prawo energetyczne - czterokrotnie wzywał przedsiębiorstwa do korekty złożonych wniosków.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.01.2010
Tagi: