Up
 
 

Tysiąc certyfikatów dla kogeneracji!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał tysięczne świadectwo pochodzenia energii z kogeneracji (CHP).

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „czerwonymi” oraz „żółtymi certyfikatami”(kogeneracja gazowa) wydało URE od 1 lipca 2007 r., czyli od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji - jednego z elementów systemu wsparcia kogeneracji (tj. jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła).

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z kogeneracji mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w danej jednostce. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane na towarowej giełdzie energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku. Zastosowanie kogeneracji daje bowiem nie tylko duże oszczędności ekonomiczne, ale także - w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej - jest korzystne pod względem ekologicznym.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.01.2010
Tagi: