Up
 
 

Multimedialny konkurs edukacyjny Prezesa URE rozstrzygnięty

W Lublinie nagrody rozdane. Zwycięzcom gratulujemy.

Uroczyste wręczenie nagród - sprzętu komputerowego - ufundowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - dr. Mariusza Sworę oraz przez Prezesa Fundacji Inicjatyw Menedżerskich - Pawła Prokopa, odbyło się w czwartek, 21 stycznia w lubelskim Kuratorium Oświaty.

Laureatem konkursu został uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach, który w swej pracy rozważał czy odnawialne źródła energii to tylko moda, czy też konieczność.

Drugie miejsce przypadło uczniowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Mateusz opisał nowatorskie rozwiązania w energetyce, jak np. projekty technologii pozyskiwania paliw i energii z brudnej wody czy z metanu wytwarzanego podczas rozkładu bananów, zajął się także możliwością wykorzystywania glonów do oczyszczania spalin i produkcji biopaliw.

Trzecie miejsce zajął uczeń reprezentujący także LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach. Opisał on nowe technologie pozyskiwania paliw i energii. Szczególną uwagę zwrócił na energię pływów morskich oraz na technologię pozyskiwania paliwa z dwutlenku węgla (technologia MTG), którą opracowali naukowcy z uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym celem konkursu, który został skierowany do uczniów szkół ponadgimanzjalnych z terenu województwa lubelskiego, była popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii oraz problematyki związanej z ochroną środowiska i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych w szeroko pojętej branży energetycznej.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono test wiedzy (drogą on line), w którym udział wzięło 103 uczniów z 43 szkół lubelszczyzny. Pytania dotyczyły m.in. termomodernizacji i napędu hybrydowego, procesu produkcji energii elektrycznej w elektrowni wodnej szczytowo-pompowej, sporów rozstrzyganych przez Prezesa URE, czy też nałożonego na Polskę w 2010 r. obowiązku udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 31 uczniów z 18 szkół, a ich kolejnym zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej na jeden z wybranych tematów:

  1. Odnawialne źródła energii - moda czy konieczność?
  2. Czysta energia - czy to koniec ery węgla? Szanse i zagrożenia dla Polski.
  3. Nowe technologie pozyskiwania paliw i energii - antidotum na degradację środowiska naturalnego i alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Prawda czy mrzonki?
  4. Wiem jak to działa - odbiorca na polskim rynku energii elektrycznej. Rynek przyjazny czy mnożenie barier?

Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Lublinie, Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, oceniała zawartość merytoryczną zaprezentowanych treści, atrakcyjność wizualną oraz innowacyjny charakter

Konkurs „Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie” zorganizowany został przez Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Patronat nad konkursem objęli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - dr. Mariusz Swora oraz Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Krzysztof Stanowski.

Kolejna edycja konkursu, tym razem ogólnopolska, planowana jest w 2010 roku.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.01.2010
Tagi: